Allerød Privatskole starter indskrivning til 2017/2018-skoleåret og lukker derfor op for indskrivning til udvalgte årgange på skolens ventelister.

Allerød Privatskole starter indskrivning til 2017/2018-skoleåret og lukker derfor op for indskrivning til udvalgte årgange på skolens ventelister.

Allerød Privatskole starter indskrivning

"Interessen for skolen er fortsat rigtig positiv," siger skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Allerød Privatskole starter indskrivning til 2017/2018-skoleåret og lukker derfor op for indskrivning til udvalgte årgange på skolens ventelister.

Det drejer sig om kommende 0. klasse, hvor Allerød Privatskole opretter to spor, kommende 3. klasse, hvor skolen opretter andet spor, kommende 7. klasse, hvor man opretter andet spor, og kommende 8. klasse, hvor man opretter andet spor. Derudover er skolen allerede tosporet på kommende 4. klasse.

"Interessen for skolen er fortsat rigtig positiv, og alene i år har vi foreløbigt modtaget 50 opskrivninger til vores venteliste, på tværs af årgange," siger skoleleder Mikkel Kofod Løvenhøj.

På den baggrund forventer Allerød Privatskole indenfor en måneds tid at tage beslutning om, hvorvidt man skal lukke op for indskrivning til andet spor på yderligere 1-2 årgange til følgende klasser: Kommende 1. klasse, kommende 2. klasse, kommende 5. klasse og kommende 6. klasse.

'Hvilke årgange, der i givet fald bliver lukket op, vil være baseret på en konkret vurdering af ventelisterne på de enkelte årgange. Når andet spor er fyldt op (maks. 24 elever i klassen) vil skolen være fyldt på den pågældende årgang', skriver skolen i en pressemeddelelse.

"At vi ikke åbner ekstra klasser på alle årgange skyldes stolthed og glæde over den kultur, vi i samarbejde med medarbejdere og elever har skabt. Denne kultur ønsker vi at bevare, og det finder vi sker bedst ved en gradvis udvidelse af skolen," siger viceskoleleder Lene Christensen, og fortsætter:

"Til skoleåret 2018/2019 forventer vi at have en fuldt udvokset skole med to spor pr. årgang. Hvis du ønsker optagelse på Allerød Privatskole opfordrer vi dig til hurtigst muligt at blive opskrevet på ventelisten, så din opskrivning kan tages med i betragtning ved åbning af nye klasser."

For at give interesserede mulighed for at lære mere om skolen holdes informationsmøde onsdag 8. februar kl. 19.00 på Ny Allerødgård. Her vil der være mulighed for at møde Mikkel Kofod Løvenhøj og Lene Christensen samt nogle af de øvrige ansatte og se, høre og smage, hvad skolen står for.

Endelig er alle inviteret til at kigge forbi skolen og opleve skolens morgensang samt få en snak med Mikkel Kofod Løvenhøj og Lene Christensen. 'Kig forbi en af disse onsdage kl. 07.55: 8. februar, 22. februar eller 1. marts', lyder opfordringen fra Allerød Privatskole.

Publiceret 03 February 2017 11:06