De første frø er sået

Kratbjergskolen er efter tre Town Hall-møder i fuld gang med at udvikle sin grundfortælling

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Hvad er den gode skole? Hvad skal elever have med i 'rygsæk, hjerte og hjerne', når de går ud af Kratbjergskolen om 10 år? Hvordan kan skolen styrke samarbejde med lokale virksomheder? Og hvad betyder dannelse eller god læring egentligt?

Det var nogle af de spørgsmål, der blev debateret på de tre Town Hall-møder, som fandt sted på Allerød Gymnasium og hos Weibel Scientific A/S.

Lærere, pædagoger, forældre og øvrige Allerød-borgere bød aktivt ind med visioner og forslag til at sikre, at værdi-ord omsættes til handling i skole-hverdagen.

“Formålet med at invitere til åben dialog om fremtidens skole har i høj grad været motiveret af, at skolen skal favne verden – og omvendt,” siger distriktsskoleleder Morten Permin og fortsætter:

“Med det her forarbejde vil Kratbjergskolen inden sommerferien have en grundfortælling formuleret, der favner, hvad skolen vil være kendt for og sætter retning for samarbejde. Særligt retning for samarbejdet mellem forældre, elever og skolen, men også samarbejde med og involvering af det omkringliggende samfund.”

Det blev understreget på møderne, at samtale om god skole på tværs af faggrupper, interesser og baggrund ikke er let, og at man ikke nødvendigvis er enige rundt om bordet. Men opfordringen til at samskabe og muligheden for at bidrage med konkrete forslag til fremtidens Kratbjergskole vakte stor opbakning fra deltagerne. Innovative tanker og konkrete forslag med afsæt i temaerne læring, trivsel og dannelse blev flittigt noteret, beretter Kratbjergskolen.

“Det er den vigtigste dialog i Allerød – og måske den vigtigste dialog på landsplan, som I har igangsat,” sagde Stefan Herman, rektor på professionshøjskolen Metropol og formand for regeringens ekspertgruppe om bedre veje til ungdomsuddannelse, til det sidste Town Hall-møde. Han fortsatte:

“For der er ikke ret mange, der tør at tage de spadestik, som I tager i dag, hvor I igangsætter en bevægelse og indgår i en 'pagt': At skolen er et samarbejde, hvor alle parter bidrager, og hvor alle tager vores fælles tid alvorligt. Og vi bliver nødt til at bidrage – hver og én – for uddannelse er det vigtigste, og er placeret i hjertet af samfundet.”

Næste skridt er involvering af eleverne og målrettet dialog med bl.a. virksomheder, foreninger og kulturliv om konkrete handlinger. Den endelige prioritering af værdier, handlinger og formulering af grundfortællingen for Kratbjergskolen sker med afsæt i en heldags-camp i maj.

Her skal repræsentanter for elever, forældre og medarbejdere sammen med repræsentanter for erhvervs-, kultur- og foreningsliv og en række eksperter på skoleområdet udfordre og udfolde de frø, som blev sået på Town Hall-møderne.

Publiceret 16 March 2017 10:45

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV