Vejdirektoratet går nu i gang med den VVM-undersøgelse, som kan danne grundlag for en udvidelse af Hillerødmotorvejen mod nord.

Vejdirektoratet går nu i gang med den VVM-undersøgelse, som kan danne grundlag for en udvidelse af Hillerødmotorvejen mod nord.

Endnu et skridt mod motorvej

Vejdirektoratet indleder nu arbejdet med at undersøge muligheden for en forlængelse af Hillerødmotorvejen fra Allerød til Hillerød.
Det sker i form af en såkaldt VVM-undersøgelse, hvor Vejdirektoratet blandt andet skal analysere de trafikale konsekvenser, som en mulig forlængelse af motorvejen vil have for vejnettet i Hovedstadsområdet.

”Der er jo stor trængsel på strækningen mellem Allerød og Hillerød på hverdage. Og en motorvej vil muligvis tiltrække endnu mere trafik. Derfor er det vigtigt at se på, hvordan en eventuel forlængelse af Hillerødmotorvejen vil influere på trafikken i hele området,” udtaler projektleder Rasmus Larsen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Miljø og dyreliv

Derudover vil undersøgelsen også kigge på konsekvenserne for områdets miljø- og dyreliv, hvilket ligger i forlængelse af, at VVM netop står for Vurdering af Virkninger for Miljøet.

”Man skal dog huske, at vi taler om en mulig udbygning af en motortrafikvej, som i forvejen løber gennem landskabet og er forberedt til motorvej. Dermed bliver de miljømæssige påvirkninger i sagens natur mindre, end hvis man lagde en ny motorvej gennem uberørt landskab,” siger Rasmus Larsen.

I forbindelse med arbejdet med VVM-rapporten vil der blive afholdt en offentlig høring i før sommerferien i 2017, hvor alle interesserede kan komme med synspunkter, forslag og ideer. Der bliver også afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Høring i 2018

Når VVM-redegørelsen er færdig i efteråret 2018, vil der også komme en periode med en offentlig høring, der vil blive suppleret med borgermøde.

I sidste ende skal VVM-rapporten den danne grundlag for politisk stillingtagen til motorvejsprojektet. Mdt

Publiceret 10 April 2017 07:30