Ny adgang til Netto på Kongevejen

Økonomiudvalget siger ja til at imødekomme ansøgning fra butikken

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Netto på Kongevejen 32 i Blovstrød har fået mulighed for at købe naboejendommen på Kongevejen 28. Den ønskes anvendt til parkering og en ny vejadgang fra butikken til Kongevejen. Og på sit møde 18. april sagde Økonomiudvalget ja til at imødekomme en ansøgning fra Netto i sagen, idet udvalget går ind for, at der senere kan udarbejdes en ny/ændret lokalplan for Kongevejen 28.

Baggrunden for Nettos ønske er, at trafikken siden butikkens åbning i 2009 har givet problemer både for butikken og beboerne på Byagervej.

Teknik- og Planudvalget har godkendt den nye vejadgang, og såvel Teknik- og Planudvalget som Økonomiudvalget har desuden godkendt nedlæggelse af boligen på Kongevejen 28. Byrådet har sagen på dagsordenen 27. april.

Kongevejen 28 er i dag omfattet af Lokalplan nr. 110 for den ældre del af Blovstrød. Ejendommen ligger i delområde A2, som kun må anvendes til skole, idrætsarealer og svømmehal. Efter planloven kan kommunen ikke dispensere fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, så det kræver en ny lokalplan. Det kan enten være i form af en selvstændig plan eller som et tillæg til Lokalplan 1-130, hvor Netto ligger i delområde B1, der er udlagt til butiksformål og boliger.

Forvaltningen har talt med Netto om, at der kan blive behov for at se den nye vejadgang og udvidede parkeringsplads i sammenhæng med kommunens planer om at bygge ny børneinstitution på naboejendommene Byagervej 4–8 og i tilknytning til Blovstrød Skole - og at planlægningen af den nye institution vil blive prioriteret højest, oplyses det i økonomiudvalgets dagsorden.

Netto er positiv over for en dialog om dette, når kommunens planer ligger mere fast, noteres det.

Publiceret 18 April 2017 16:38

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV