Budgettet skal drøftes med borgerne

Borgermøde 18. maj

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Der holdes borgermøde om budget 2018-2021 18. maj fra kl. 19.00-21.00 i Borgerportalen på Allerød Rådhus.

Der vil være velkomst og præsentation af budgetproces og overordnede økonomiske rammer ved borgmester Jørgen Johansen og kommunaldirektør Morten Knudsen.

Herefter kan borgerne fordele sig ved fire borde, der har følgende 'titler':

'Økonomiudvalg/Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg', 'Børn- og Skoleudvalg/Kultur- og Idrætsudvalg', 'Sundheds- og Velfærdsudvalg' og 'Teknik- og Planudvalg/Klima- og Miljøudvalg'.

Det er tanken, at dialogen om budget og besparelsesforslag skal foregå ved bordene. Til brug for dialogen vil der på hvert bord ligge en oversigt over udvalgets driftsøkonomi, udvalgsopdelt oversigt over forslag til servicereduktioner og nøgletalsrapport pr. april 2017.

Efter cirka 30 minutter vil deltagerne få mulighed for at skifte bord. Efter 60 minutter redegør hver udvalgsformand for dialogen ved bordet, hvorefter borgmesteren forestår de afsluttende bemærkninger.

Publiceret 20 April 2017 07:00

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV