Børns sprog udvikles i kommunens dagtilbud

Projekt giver dagtilbud bedre kompetencer til at understøtte børnenes sproglige udvikling

Af
Mads Hussing

Allerød Kommune har igangsat et toårigt projekt, som handler om, at udbygge medarbejdernes kompetencer til at udvikle sproget hos børn i aldersgruppen 0-6 år. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Til projektets kick-off deltog over 200 pædagogiske medarbejdere fra hele kommunen, hvor Justin Markussen-Brown, som er én af landets førende på området, holdt et oplæg om den nyeste forskning inden for sprogudvikling af små børn.

“Det her projekt handler om, at dagtilbuddene får endnu bedre kompetencer til at understøtte små børns sprogudvikling- og tilegnelse. Ved at gå i gang det her projekt, får vi en systematisk understøttelse, som i sidste ende kvalificerer det pædagogiske arbejde med sprogudvikling,” siger formand for Børn- og Skoleudvalget Miki Dam Larsen og uddyber:

“Jeg er glad for, at vi nu får mulighed for at styrke de 0-6 årige børns sprogfærdigheder, får kompetenceudviklet vores personale ude på kommunens dagtilbud og får udviklet et bæredygtigt projekt i tæt samarbejde med forældrene.”

Projektet består blandt andet i, at det pædagogiske personale skal kunne inddrage forældre i det sprogstimulerende arbejde og have et særligt fokus på den tidlige sproglige indsats.

“Gennem en tidlig sproglig indsats sikrer vi, at færre børn starter i skole med sproglige vanskeligheder. Det betyder også, at færre børn får behov for specialindsatser bagefter, og derfor har større chance for at trives og udvikle sig inden for en almen klasse. Den tidlige indsats kan desuden gøre, at færre børn får læsevanskeligheder i fremtiden,” siger Miki Dam Larsen.

Projektet har desuden til formål at give de pædagogiske medarbejdere udbygget kompetencer, som gør dem i stand til at styrke arbejdet med børnenes sprog.

Udgangspunktet her er legeaktiviteter, der stimulerer børns sanser, hvor det særligt er børnenes perspektiv ind i den lærerige leg, som er i fokus.

Resultatet af projektet skal blandt andet kunne aflæses i et øget antal af småbørn, hvis sprogtilegnelse vurderes at være alderssvarende.

Publiceret 18 May 2017 12:45

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV