Servicerammen presser:

Renovering af Lyngehallens tag sat i bero

Budgettet for 2017 ligger meget tæt på servicerammen, og derfor er renoveringen af Lyngehallens tag sat i bero

Af
Af Mads Hussing

Til tirsdagens møde i Økonomiudvalget viste det forventede regnskab for 2017, at budgettet ligger meget tæt på servicerammen. Derfor har Forvaltningen sat renoveringen af Lyngehallens tag kortvarigt i bero, for at undersøge, om der er behov for at byrådet genåbner budgettet. Det skriver Allerød Kommune i en pressemeddelelse til Allerød Nyt.

"Lyngehallens tag skal nok blive renoveret," forsikrer borgmester Jørgen Johansen og fortsætter:

"Vi vil blot sikre os, at kommunen ikke risikerer en økonomisk sanktion fra staten. Vi har hele tiden vidst, at budgettet i 2017 ligger meget tæt på servicerammen, og derfor følger vi også udviklingen nøje politisk. Opfølgningen baserer sig på kun tre måneder af året, så nu venter vi i første omgang og ser, om der reelt bliver behov for at åbne budgettet igen. Det ved vi senest i august, hvilket er tids nok til, at byrådet kan tage hånd om det."

Forvaltningen følger kommunens principper for økonomistyring, som også indebærer, at der bliver fremlagt en sag til beslutning i Økonomiudvalget og byrådet, hvis det ikke er nok kun midlertidigt at sætte renoveringen af Lyngehallens tag i bero. Allerød Kommune har både i 2016 og 2017 budgetteret op til servicerammen.

Regnskabsresultatet i 2016 blev, at servicerammen ikke blev brugt med et overskud på 40 millioner kroner. De 31,4 millioner kroner skyldes tidsforskydninger, så en række udgifter blev overført til afholdelse i 2017, skriver Allerød Kommune.

"Selvom vi budgetterede op til servicerammen i 2016, betød mindreforbruget og tidsforskydninger, at vi endte op med et overskud. I en perfekt verden ville det være at foretrække, hvis vi havde en så høj grad af kommunalt selvstyre, at vi så kunne bruge overskuddet det næste år til service for vores borgere. Men sådan hænger det desværre ikke sammen," siger Jørgen Johansen og forklarer:

"Hvis vi for eksempel valgte at øge budgettet på handicapområdet med 20 millioner kroner i 2017 og frem, når der nu var overskud på regnskab 2016, og servicerammen ikke blev brugt, ville det blot betyde, at vi så overskred servicerammen i 2017. Inden for meget kort tid ville vi derudover ende op med et budget, som ikke er i balance, og kassebeholdningen ville forsvinde på kort tid."

Der er borgermøde om budgettet i aften klokken 19.00 på rådhuset. Her kan alle være med til at prioritere mellem de forslag til driftsbesparelser, som Forvaltningen har udarbejdet til brug for efterårets budgetforhandlinger i byrådet.

Fakta

Servicerammen er et loft over kommunens serviceudgifter. Servicerammen for 2017 er fastlagt sidste år, som en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Servicerammen reguleres ikke for demografi. De stigende udgifter til pleje og omsorg til de mange flere ældre i kommunen medvirker derfor til, at servicerammen presser kommunens budget. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen, kan det udløse en økonomisk sanktion til den enkelte kommune. Serviceudgifterne omfatter ældrepleje, plejecentre, skoler, dagtilbud, klubber, handicappede, udsatte børn, sagsbehandlere, bygningsdrift mv. Kilde: Allerød Kommune

Publiceret 18 May 2017 11:30

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV