Inger Støjberg:

Allerød bekræfter at vi går den rigtige vej

Udlændinge- og integrationsministeren roste Allerød Kommunes integrationsindsats under besøg 14. juni

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg så nærmere på Allerød Kommunes integrationsindsats under et besøg 14. juni, og her fremhævede hun Allerøds politik og resultater.

“Det har været spændende at se, hvordan en kommune som Allerød kan få succes med at gøre en særlig integrationsindsats, bl.a. ved at samarbejde med virksomheder som ATP, der tager medansvar og stiller krav til de flygtninge, de tager ind,” siger Inger Støjberg og fortsætter:

“Jeg synes, jeg har fået bekræftet, at det er den rigtige vej, vi går, når vi nu sætter flygtninge i gang ude på virksomhederne, så snart de har fået bolig i en kommune. Som vi også hørte det fra den afghanske flygtning, Jan Mohammed, er det blandt gode kolleger, man lærer sproget og lærer de danske normer og værdier at kende.”

Inger Støjberg besøgte sammen med borgmester Jørgen Johansen også Café l’Oase, der er Røde Kors’ café i bymidten i Lillerød. Foto: Mads Hussing

Inger Støjberg besøgte sammen med borgmester Jørgen Johansen også Café l’Oase, der er Røde Kors’ café i bymidten i Lillerød. Foto: Mads Hussing

“Det er så vigtigt med sproget”

Jan Mohammed var en af dem, ministeren mødte under besøget i Allerød. Han kom som flygtning til Allerød i august 2013 og er selv kommet i fast arbejde hos ATP IT.

Jan Mohammed husker stadig tydeligt, hvordan det var at starte på en dansk arbejdsplads:

“Arbejdsmarkedet er meget anderledes i Danmark end dét, de fleste flygtninge kommer fra, og i starten kan der opstå mange misforståelser, fordi sproget ikke er godt nok. Derfor er det så vigtigt med sproget – og det lærer du bedst ved at komme i gang med job eller uddannelse blandt andre danskere,” siger Jan Mohammad.

“Vi stiller krav fra dag ét”

Under mødet med Inger Støjberg viste Allerøds borgmester, Jørgen Johansen, ministeren de vigtigste dele af kommunens integrationsarbejde - et arbejde, som består af byrådets strategi for modtagelse og integration af flygtninge, det frivillige engagement i kommunen samt Allerød Uddannelsen.

Centralt for hele indsatsen er Integrationshuset, hvor en stor del af minister-besøget foregik.

“Det er vigtigt, at vi som kommune synliggør og får sat fokus på det gode arbejde med at integrere vores nye medborgere. Som borgmester hører jeg ofte, hvor glade de er for at være kommet til Allerød, og det mener jeg hænger sammen med, at vi stiller krav fra dag ét,” siger Jørgen Johansen og forklarer:

“For hvis vi har forventninger til hinanden, betyder det, at vi er noget for hinanden – og det bliver vi nødt til, hvis vi skal være en del af det samme fællesskab. Jeg ved, at ministeren fik et godt indtryk af, hvordan et lokalsamfund kan gå sammen. Uanset om det er det gode samarbejde med en stor virksomhed som ATP IT, det frivillige engagement, som borgere i Allerød udviser i Røde Kors' Cafe l'Oase eller vores dygtige integrationsmedarbejdere i kommunen, løfter de alle en vigtig opgave.”

Formålet med Allerød Uddannelsen

At alle flygtninge udvikler kompetencer, der gør dem attraktive på det danske arbejdsmarked.

At alle flygtninge opnår og fastholder erkendelsen af og motivation for, at beskæftigelse er vejen til vellykket integration, og at det primære ansvar påhviler borgeren selv.

At alle flygtninge får kontrol over og tager ansvaret for sit eget liv og situation.

Med den beskæftigelsesrettede indsats er Allerød Kommunes beskæftigelsesprocent hos flygtninge gået fra cirka 12 procent til 21,2 procent.

Publiceret 16 June 2017 11:45

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV