“Vi ved ikke, om barnet er her i morgen”

Allerød Nyt har modtaget denne artikel fra Professionshøjskolen UCC, og den handler om asylpædagogik

Af
Af Signe Kierkegaard Cain

Det kræver en særlig pædagogik at arbejde med flygtningebørn i Røde Kors' børnehaver. Det ved de alt om i børnehaven på Center Sandholm, hvor budskaberne fra et nyt forskningsprojekt giver mening hver eneste dag.

Rundt om et ovalt bord sidder ni børn og fire voksne. De har samling, og nu skal der synges. Kristian Simon Hansen, der er pædagog, tager en lille seng, dyne, hovedpude og dukke frem.

Børnene siger ordene for hver ting, og så råber de i kor 'Mester Jakob'. Mens de synger, vugger børn og voksne med armene, hviler kinderne på deres hænder, peger på deres håndled og tager deres fingre fra side til side for at vise klokken, der siger 'bim, bam, bum'.

Det ligner en morgensamling i en hvilken som helst daginstitution, men i børnehaven i asylcentret Center Sandholm er hverdagen ret anderledes. Børnene har mange forskellige sprog, nogle har traumer fra krig og flugt, og stort set alt i børnenes hverdag er midlertidigt.

De børn, der lige nu sidder rundt om bordet, kommer fra Pakistan, Bosnien, Irak, Somalia og Syrien. De har været her længere end de fleste – flere af dem over et år – og taler ret godt dansk. Men det gælder langt fra alle de børn, der kommer i børnehave i Center Sandholm.

Ofte første gang i børnehave

“Vi kan aldrig vide, hvilke børn der er her i morgen. Hverdagen er meget afvekslende, og det er svært at planlægge. Livet på centret er præget af usikkerhed og uro, men her i børnehaven skal de gerne kunne finde ro – også selv om de kun er her i kort tid,” siger Kristian Simon Hansen.
Mange af børnene har brug for at lære at lege med andre børn – både fordi de har været igennem en voldsom periode uden plads til leg, men også fordi de ikke nødvendigvis har gået i børnehave før.
I børnehavens sofa sidder Bamse og Kylling-dukker. Der er et klaver, dukkevogne, et legekøkken, og i loftet hænger der perleplader. Pædagoger og børn krammer meget, og på gulvet sidder Kristian sammen med et par børn og bygger et tårn af LEGO.
På en reol ligger børnenes mapper. De bliver fyldt op med tegninger og fotos, og når børnene på et tidspunkt forlader børnehaven, fordi de skal flytte til et andet center, familien får opholdstilladelse eller skal rejse hjem til deres hjemland, følger mappen med.

Fokus på barnets historie

Røde Kors har sammen med Professionshøjskolen UCC og Roskilde Universitet gennemført et forskningsprojekt, hvor der bliver formuleret principper for det pædagogiske arbejde i børnehaven på Center Sandholm og andre steder, hvor der arbejdes med asylbørn.

“Det handler om at underbygge og udvikle den model, vi har arbejdet ud fra indtil nu, med den nye viden, vi får om asylpædagogik. Et af dilemmaerne er, hvordan pædagoger i en asylinstitution tager udgangspunkt i hvert enkelt barns situation, vel vidende at det kan skubbe til barnets traumer og skabe såkaldt retraumatisering. Tidligere har vi taget meget udgangspunkt i nuet og ikke gået så meget ind i barnets historie. Fremover vil vi i højere grad inddrage børnenes egne erfaringer i det pædagogiske arbejde,” siger Henrik Bang Pedersen, leder af Pædagogisk enhed i Røde Kors.

“Man har været forsigtig med at inddrage børnenes erfaringer, fordi man var bange for at presse dem og støde på voldsomme oplevelser. Man skal naturligvis holde fast i at passe på børnene, men vi peger på, at de også har mange andre erfaringer og anden viden end de voldsomme oplevelser. De voksne skal sætte de erfaringer og den viden i spil, fordi det hjælper børnene til selv at bruge deres erfaringer og viden, og for pædagogerne skabes der forbindelse mellem det faglige og børnenes verden,” siger Signe Hvid Thingstrup, der er lektor i UCC.

Baseret på de input, som Røde Kors' medarbejdere er kommet med i løbet af forskningsprojektet, og de områder, hvor forskerne ser et potentiale for udvikling, er der beskrevet syv principper for asylpædagogik, som man kan arbejde ud fra. Projektet har blandt andet vist, at det er vigtigt at arbejde med et meget bredt sprogbegreb.

“Der er brug for at tale med tegn, at bruge kropssprog, men også at inddrage børnenes modersmål og bruge det aktivt i pædagogikken, selv om man ikke selv taler det,” siger Signe Hvid Thingstrup.

Evigglad og Søren Snegl

Forældresamarbejde er en central del af asylpædagogikken. Hvordan håndterer man det for eksempel, hvis forældrene har modstand over for anerkendende pædagogik – uden at man kommer til at opdrage på dem?

“Det handler om balancen mellem at informere forældrene og involvere dem – og om ikke at se de to tilgange som modsætninger. Medarbejderne har blandt andet holdt en workshop med forældre, hvor de talte med dem om god opdragelse og spurgte til, hvordan forældrene oplevede pædagogikken i Røde Kors' institutioner. Det var lidt af en øjenåbner, at det var meget ukompliceret at arrangere et fælles møde – og at begge parter var engagerede i at udveksle tanker og synspunkter,” fortæller Signe Hvid Thingstrup.

Ved samlingen rundt om bordet er det nu Sofia, der skal vælge sang. Hun vil gerne synge 'Mariehønen Evigglad', og en mariehønefigur og en konkylie, der skal forestille sneglehuset, kommer på bordet. Børn og voksne laver fagter til sangen, og da Evigglad har banket på Sørens sneglehus råber de alle så højt, de kan: 'Kom ind!'.

Forskningsprojektet 'Asylpædagogik'

Aktionsforskningsprojektet 'Asylpædagogik: Kvalitetsudvikling af pædagogisk enhed i Røde Kors' er gennemført fra august 2016 til foråret 2017 af pædagogisk enhed i Røde Kors, Signe Hvid Thingstrup, lektor på UCC, og Jan Kampmann og Fina Lewenhaupt Vilholm, henholdsvis professor og videnskabelig assistent på Roskilde Universitet.

Rapporten med projektets resultater er færdig, og fra august 2017 skal asylpædagogikken ud at virke i børnehaver, klubber og skoler på Røde Kors' asylcentre.

Publiceret 11 July 2017 09:15

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV