Thyra Frank besøgte Skovvang Plejecenter

Ældreministeren glædede sig over Allerød Kommunes prioritering af ældreområdet

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Allerøds borgmester, Jørgen Johansen, og formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget, Olav B. Christensen, tog imod ældreminister Thyra Frank, da hun på sin tur rundt til landets kommuner 9. august besøgte Skovvang Plejecenter.

Her mødte Thyra Frank beboere og personale og fik et kig ind i hverdagen på plejecentret. Ministeren hørte også om kommunens madordning 'Mad til hver Dag' og om hverdagsrehabilitering.

“Jeg sætter stor pris på at komme ud og se virkeligheden i landets kommuner og på landets plejecentre. Allerød Kommune oplever – lige som mange andre kommuner – en stor tilvækst i antallet af borgere over 80 år og har virkelig prioriteret ældreområdet. Det glæder mig meget,” udtaler Thyra Frank ifølge en pressemeddelelse fra kommunen.

Borgmester Jørgen Johansen viser ældreminister Thyra Frank arealet, hvor et nyt demensplejecenter skal opføres. På billedet ses også - på hver sin side af Thyra Frank - Christian Hauge Lundgaard og May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, og formanden for Sundheds- og Velfærdsudvalget Olav B. Christensen.

Borgmester Jørgen Johansen viser ældreminister Thyra Frank arealet, hvor et nyt demensplejecenter skal opføres. På billedet ses også - på hver sin side af Thyra Frank - Christian Hauge Lundgaard og May-Britt Kattrup, Liberal Alliance, og formanden for Sundheds- og Velfærdsudvalget Olav B. Christensen.

Dobbelt så mange over 80 år

Den demografiske udvikling i Allerød Kommune blev vendt på turen rundt på Skovvang Plejecenter. Det er en udvikling, som blandt andet betyder en fordobling i antallet af borgere over 80 år i de kommende år.

“Vi drøftede, hvordan byrådet har truffet beslutning om at tilføre ældreområdet 24 mio. kr. over de kommende år for at kunne fastholde det nuværende serviceniveau for en stigende gruppe af ældre medborgere,” siger borgmester Jørgen Johansen og fortsætter:

“Derudover har vi prioriteret at bygge et nyt demensplejecenter med plads til 40 borgere, flytte vores genoptræning til nye, bedre og større rammer, lave en sygeplejeklinik og bygge et varmvandsbassin. Vi vil rigtig gerne investere i, at vores ældre medborgere har det godt.”

Læs også: Ældreminister Thyra Frank besøger Skovvang Plejecenter

Formanden for Sundheds- og Velfærdsudvalget Olav B. Christensen var også godt tilfreds med dialogen med ældreministeren og udtaler:

“Det var en god anledning til at fortælle ministeren om de demografiske udfordringer, men også alle de gode resultater i Allerød Kommune. Jeg fortalte hende blandt andet om den seneste brugertilfredshedsundersøgelse med den kommunale madordning. At 83 procent af de ældre medborgere på plejecentrene og 85 procent af de hjemmeboende er tilfredse med maden, synes jeg godt, at vi kan være bekendt.”

“Vi fik også lejlighed til at drøfte de mange spændende udviklingsprojekter, hvor blandt andet hverdagsrehabilitering viser gode resultater. En indsats hvor borgeren træner færdigheder til at kunne blive længst muligt i eget hjem og i den trygge hverdag, de kender,” siger Olav B. Christensen.

Opfølgning på dialog

Besøget var en opfølgning på en dialog i foråret, hvor Jørgen Johansen og Olav B. Christensen mødtes med ministeren. På dagsordenen var de mange puljeudmeldinger, som ministeriet arbejder med.
På mødet i foråret gav Thyra Frank udtryk for, at hun gerne ville se, hvordan man arbejder for skabe de bedst mulige betingelser for ældre medborgere i Allerød Kommune.

Med under besøget var også Thyra Franks partifæller i Liberal Alliance, ældreordfører May-Britt Kattrup, ligesom spidskandidat for Liberal Alliance Allerød - og lokalformand - Christian Hauge Lundgaard var tilstede i forbindelse med minister-besøget.

Publiceret 10 August 2017 10:55

SENESTE TV