Nye muligheder for stressramte i Allerød

Ny fysioterapeut hos Allerød Fysioterapeuterne

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

“Det er min erfaring fra praksis, at man kommer mere hel igennem et stressforløb, hvis man arbejder hele vejen rundt om stressproblematikken. Det vil sige, at der både arbejdes med at genskabe det fysiske og mentale overskud samtidig med at der opnås overblik over omfanget af de belastninger, der har medført stresstilstanden - så der kan skabes den ændring, der skal til, for at genetablere en tilværelse fri for stress.”

Sådan siger Dorit Søhus Sickmann, der er ny fysioterapeut hos Allerød Fysioterapeuterne på Rønneallé.

Dorit Søhus Sickmann er uddannet fysioterapeut i 1983. Hun har siden 2006 fokuseret på behandling af stressramte samt holdt kursusforløb i stresshåndtering, bl.a. i samarbejde med Danmarks Lærerforening og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Behandling og rådgivning

Dorit Søhus Sickmann deler hver konsultationen op i en behandlende og en rådgivende del.

“I den behandlende del tages der afsæt i de aktuelle stresssymptomer. Hos en stressramt kører både kroppen, følelserne og tankerne på 'alarm frekvens', og der arbejdes i behandlingen hen imod at genskabe balance og overskud. Stresssymptomerne kan både være overvejende fysiske, bl.a. hovedpine, smerter, hjertebanken, svimmelhed og anspændthed, og de kan også være overvejende psykiske, f.eks. irritabilitet, hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og midlertidig nedsat selvtillid,” siger Dorit Søhus Sickmann og fortsætter:

“Af fysioterapeutiske behandlingsteknikker benytter jeg f.eks. respirationsøvelser, Manuel Terapi, Myofascial Release, Akupressur og Mindfulness.”

“Sammen med den fysiske behandling gives der indsigt i, hvad stress egentlig er, hvad stress gør ved os, og hvordan vi kender forskel på stress og almindelig travlhed. Endvidere gives der efter behov instruktion i opbyggelige vaner, såsom gode søvnvaner, motion, flow, mindfulness og meditation.”

Når det gælder den rådgivende del, arbejder Dorit Søhus Sickmann med at klarlægge årsagerne til stress.

“Årsagerne sættes i relation til medicinsk sociologisk forskning: For store eller små krav, manglende forudsigelighed, manglende indflydelse, manglende meningsfuldhed, manglende social støtte, manglende anerkendelse. Herefter udarbejdes der handleplaner, så der ændres på de forhold, der førte til overbelastningen. For kun ved at ændre på de stressfremkaldende faktorer kan vi komme tilbage til et liv fri for stress.”

“Behandlingsforløbet kan have meget forskellig varighed, da belastninger og handlemulighederne vil være forskellige. Hvert behandlingsforløb starter og slutter med en skriftelig stresstest. Afslutningsvis udleveres en manual til fremadrettet at fastholde det opnåede resultat og forebygge fremtidige stressbelastninger,” siger Dorit Søhus Sickmann.

Over 30 års erfaring

På spørgsmålet om hvorvidt fysioterapeuter kan behandle stress, siger Dorit Søhus Sickmann:

“Med over 30 års praktisk erfaring har jeg stor erfaring i arbejdet med mennesker med ondt i kroppen og ofte også ondt i livet. Stress er jo ikke en psykisk sygdom, med derimod raske menneskers sunde reaktion på en usund situation eller overbelastning.”

“Det er min erfaring, at man skyder genvej, når man både arbejder med at genopbygge kroppen og hjernen, samtidig med at man får klarlagt, hvor overbelastningen ligger og får ændret på den - så der igen opnås balance, og så tilværelsen ikke længere handler om overlevelse, men et levet liv.”

Publiceret 11 August 2017 08:00

SENESTE TV