DEBAT:

Nej Erling, det rabler ikke for Erik Lund

Erik Lund, gruppeformand, K

Når Erling Petersen skriver, at det rabler for Erik Lund, fordi han fremhæver, at den nye daginstitution kom med i budget 2017 efter ønske fra Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Blovstrødlisten, Lea Herdal og John Køhler, er det altid rart, at kunne forholde sig til FAKTA og dokumenterede påstande. 
Erling Petersen skriver nemlig, at ”det var Blovstrødlisten, Venstre og John Køhler, Lokallisten Allerød–Sjælsø, der blandt udgetforligspartierne havde bygning af ny institution i Blovstrød med i deres budgetforslag for 2018. Borgmesteren/de konservative havde det ikke med i deres”. 
Jeg går ud fra, at Erling Petersen mener budget 2017 og ikke 2018.

FAKTA er imidlertid, at der i Borgmesterens budgetoplæg til 1. behandling og budgetforhandlingerne i 2017 klart står følgende::

"a) Der investeres 40 mio. kr. i en ny institution i Blovstrød. De allerede afsatte 4,5 mio. kr. til
udbygning af Tusindbassen indgår i de 40 mio. kr.
b) Samtidig indledes dialog med skolen og klubben med henblik på at samle skole og klub på Blovstrød Skole. Dette arbejde igangsættes således, at en samling af klub og skole kan ske med virkning fra skoleåret 2017-18. Der afsættes et rammebeløb på 1 mio. kr. til bygningsmæssige ændringer og flytning af klubben.
c) Betinget af salgsindtægter planlægges der med på sigt at bygge en ny bygning på 10 mio. kr. til klubmiljøet i Blovstrød.
d) Betinget af salgsindtægter planlægges der med på sigt endnu en ny daginstitution i Blovstrød på 40 mio. kr."

Under de afsluttende budgetforhandlinger i efteråret 2016 kunne budgetforligspartierne så sammen få plads til, at der til den første daginstitution blev afsat 20 mio. kr. i 2017 og 20 mio. kr. i 2018 og til den anden daginstitution blev der afsat 40 mio. kr. (prioriteret beløb ved salgsindtægter).

Publiceret 29 August 2017 09:53

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV