’Med den formodede udvidelse af Hillerødmotorvejen vil trafikmængden og hastigheden stige kraftigt de kommende år, og da Vejdirektoratet alligevel er forpligtet til at dæmpe støjen, kan dette projekt med fordel håndteres allerede nu,’ skriver Nye Borgerlige i partiets udspil om støjvolden langs motorvejen. Temafoto

’Med den formodede udvidelse af Hillerødmotorvejen vil trafikmængden og hastigheden stige kraftigt de kommende år, og da Vejdirektoratet alligevel er forpligtet til at dæmpe støjen, kan dette projekt med fordel håndteres allerede nu,’ skriver Nye Borgerlige i partiets udspil om støjvolden langs motorvejen. Temafoto

Nye Borgerlige rejser sag om støjvold

Partiet ønsker at få støjvolden langs Hillerødmotorvejen gjort færdig allerede nu

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Støjvolden langs Hillerødmotorvejen i Allerød Kommune var på flere måder på dagsordenen på Allerød Byråds august-møde.

Nye Borgerlige havde bedt om at få en sag om støjvolden behandlet. Partiet ønsker, at støjvolden langs Hillerødmotorvejens østlige side skal være sammenhængende og 11 meter høj på hele strækningen fra afkørsel 11 (Nymøllevej) til afkørsel 12 (Kollerødvej) og have 'kraver' ved de to afkørsler.

'Det skal desuden nøje undersøges, hvorvidt der med fordel kan anlægges støjvold på dele af den vestlige side og på den østlige muligvis længere nord på end til Kollerødvej for at afhjælpe støjen på Møllemosen mv. Nulpunktet skal være den færdige motorvejs overflade og hældningen 27 grader', hedder det i udspillet, der fortsætter:

'Der bygges i disse år rigtig mange nye boliger i kommunen og et nyt erhvervsområde bl.a. langs Farremosen med en masse overskudjord til følge. Det er oplagt at anvende overskudsjorden i klasse 1 og 2 til færdiggørelse af en støjvold en gang for alle. Med den formodede udvidelse af Hillerødmotorvejen vil trafikmængden og hastigheden stige kraftigt de kommende år, og da Vejdirektoratet alligevel er forpligtet til at dæmpe støjen, kan dette projekt med fordel håndteres allerede nu.'

'Nye Borgerlige ønsker derfor byrådets opbakning til, at Allerød Kommune indgår samarbejde med Vejdirektoratet, udviklerne og bygherrerne i kommunen, evt. lodsejere og borgere, om at få støjvolden færdiggjort allerede nu på en måde, som de mange berørte parceller og borgere kan få glæde af både sundhedsmæssigt og værdimæssigt for deres ejendomme.'

Læs også: Gruppe kæmper mod motorvejsstøj

I byrådet sagde Jesper Hammer, Nye Borgerlige, at partiet godt var klar over, at der var en VVM-undersøgelse på vej vedrørende motorvejens forlængelse, og at spørgsmålet om støj ville indgå.
“Men det tager sin tid, inden undersøgelsen er klar. Lad os se på det her allerede nu,” sagde han.
Et enigt byråd besluttede at sende sagen til behandling i Teknik- og Planudvalget.

Spørgsmål fra borgere

Klaus Frederiksen havde stillet følgende skriftlige spørgsmål til byrådet: 'Vil byrådet færdiggøre støjvolden senest i 2018?', og det svarede borgmester Jørgen Johansen på:

“Det et statens ansvar at dæmpe støj fra motorveje, men vi har indleveret et høringssvar i forbindelse med VVM-undersøgelsen. Der er ikke i nuværende budget midler til støjvolden.”

Efter byrådsmødet tog Henri Bornstein ordet, idet han takkede Nye Borgerlige for at tage støjvolden op.

“3200 mennesker er i området ved motorvejen ramt af en meget voldsom overskridelse af støjgrænserne. Hvordan vil borgmesteren sikre, at der sættes ind, så de lovbestemte støjgrænser overholdes?,” spurgte han.

Jørgen Johansen lovede at svare skriftligt.

Sammen med en gruppe af Allerød-borgere har Henri Bornstein oprettet Facebook-gruppen 'STOP MOTORVEJSSTØJ - Allerød-borgere mod Hillerødmotorvejens støj'. Gruppen påpeger, at støjen fra motorvejen er vokset ubehageligt meget de senest 10 år.

“Støjvolden blev anlagt for omkring 10 år siden, og den er ikke effektiv. Udviddelse af motorvejen fra tre spor til fire spor vil gøre støjen uudholdelig. Det hele begyndte med en fejl, da man målte højden af den nede fra en grøft og ikke fra motorvejshøjden, som man bør gøre,” har Henri Bornstein tidligere sagt til Allerød Nyt.

Henri Bornstein frygter, at selvom VVM-undersøgelsen skal undersøge støj, vil man “igen få en lappeløsning, fordi kvalitetskontrollen udebliver og kassetænkningen bliver den afgørende faktor igen”. Han mener, at huspriserne vil falde 10-15 procent eller mere, hvis støjen bliver værre.

'Helbredsmæssigt har du og din familie stor sandsynlighed for at få forhøjet blodtryk, forstærket stress og psykiske lidelser, kredsløbssygdomme og diabetes. Alle alvorlige helbredsmæssige virkninger. Du og dine børn får et kortere, dårligere liv,' påpeger Facebook-gruppen.

Publiceret 01 September 2017 09:59