SF satte utrygge beboere på dagsordenen

Nikolaj Bührmann ønsker redegørelse og forslag til initiativer efter opråb fra Uglevang og Ørnevang

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

SF's byrådsmedlem, Nikolaj Bührmann, tog sagen om opråbet fra utrygge beboere i Uglevang og Ørnevang op, da Allerød Byråd havde møde 31. august.

Her havde han bedt om at få følgende tekst på byrådets dagsorden:

'SF ønsker en redegørelse fra forvaltningen med følgende: En afrapportering fra såvel politiet og SSP som de lokale kommunale institutioner/skole/SSP og ejerforeninger/boligforeninger om hvordan udviklingen har været/været oplevet i forhold til bandeaktivitet, tyverier, stoffer og anden kriminalitet.'

'Forslag fra forvaltningen og de ovenstående interessenter til hvordan vi kan stoppe udviklingen og genskabe trygheden i området i forhold til: Hvad har andre interessenter og kommuner af strategi og mulige løsninger? Hvordan sikrer vi en fremtidig dialog om udfordringerne? Kræver løsningerne nye tiltag eller yderligere økonomi fra kommunen?'

'Efter udarbejdning af ovenstående bør der afholdes et dialogmøde hurtigst muligt, som kan samle interessenterne i at finde løsninger i fællesskab. Idet udfordringen har mange aspekter, det være sig boligpolitisk, børne-/ungepolitisk som socialpolitisk bør den forankres i Økonomiudvalget.'

I byrådet sagde Nikolaj Bührmann:

“Det er bekymrende at læse om utrygheden blandt beboerne i Uglevang og Ørnevang. Jeg er glad for, at borgmesteren allerede har taget initiativer på feltet, og at vi også i forbindelse med budgettet skal drøfte problematikken. Jeg håber, at vi bliver enige om at sætte fokus på det her - ikke kun nu og her, men også forebyggende og langsigtet.”

Et enigt byråd sendte sagen til behandling i Økonomiudvalget.

Publiceret 01 September 2017 09:41

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV