DEBAT:

Selskab til den varme mad?

Olav B. Christensen, Venstre, formand for Sundheds- og Velfærdsudvalget

På opfordring af ildsjæle i Ældresagen tog Venstre ideen med Spisevenner op ved sidste års budget.

Som bekendt har kommunen en forpligtelse til at hjemmeboende ældre borgere kan få leveret mad, når færdighederne ikke længere gør det muligt for dem selv at klare madlavningen. Det som kommunen ikke kan levere er selskab til maden. Og så alligevel, for med en spisevens-ordning, så vi en mulighed for at enlige/ensomme kunne få selskab til maden med alle de fordele, det indebærer.

Ordningen går ud på, at frivillige tilbyder at besøge enlige f.eks. en gang om ugen for at spise sammen. Kommunen betaler for maden til den frivillige. Der har været et pænt opbud af frivillige og mange tak for det. Der var afsat 50 tusinde kroner pr. år til formålet. Men alligevel må vi nu erkende, at ordningen ikke er kommet til at fungere, da kun én borger har ønsket en spiseven. Personligt synes jeg det er rigtigt ærgerligt, at ordningen ikke er blevet en succes. Men jeg respekterer selvfølgelig ”privatlivets fred” og den enkeltes ret til at leve sit liv.

Som konsekvens af at forsøget ikke er lykkedes, har Venstre stillet forslag, om at ordningen ophører og at de afsatte 50 tusinde kroner pr. år spares i budgettet fra 2018 og fremefter. Vi synes ideen var god. Nu er forsøget gjort. Så hvis vi skal hjælpe borgere ud af uønsket ensomhed, så må vi finde andre veje. De 50 tusinde kroner foreslår Venstre overført som et blandt flere bidrag til opnormering af personale på plejehjemmene.

Publiceret 05 September 2017 10:43

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV