DEBAT:

Samarbejde giver resultater

Erik Lund, konservativt byrådsmedlem, gruppeformand

De politiske resultater som konservative har opnået igennem de seneste 24 år taler vist for sig selv.
Flere politiske partier har faktisk givet udtryk for, at det stort set kun er de konservative idéer, der er gennemført, men det er selvfølgelig ikke korrekt.

Jeg skal da indrømme, at konservative har fået gennemført rigtig meget, og her tænker jeg bl.a. på, at vi har kunne fastholde et meget højt serviceniveau på både ældreområdet, børneområdet og skoleområdet, vi har kunne sænket personskatten med historiske 1 pct., men jeg tænker også på, at vi igennem flerårige aftaler med andre partier har fået anlæg som vi tidligere kun drømte om.

Kunsttofløbebanen på Skovvang Stadion, der blev kaldt 'Erik Lunds røde rundkørsel', var et af de første anlæg, der blev etableret efter flerårige politiske aftaler mellem enkeltpartier, og efterfølgende er mange andre anlæg ligeledes blevet etableret efter sådanne aftaler. Det gælder f.eks. indskolingen på Skovvangkolen, AFK's flytning til Møllemosen, kunstgræsbaner i både Blovstrød, Lynge og Lillerød, Lillerødhal 3, Lyngehal 2, Musikskolen, Biblioteket/Pensionisthuset, den nye daginstitution ved Ravnsholtskolen og meget mere.

F.eks. indgik Konservative og Venstre en aftale om, at Konservative ville bakke op om Venstres ønske om en ny daginstitution ved Ravnsholtskolen og Venstre til gengæld ville bakke op om Konservatives ønske om udvidelse af Musikskolen samt udvidelse af Bibliotek/Pensionisthus.

Når en række politiske partier i 2016 så indgår en flerårig aftale om at fremrykke nogle anlægsinvesteringer (bl.a. varmtvandsbassin, Mungo Park, Dryland og Tennishal), er det jo blot en politisk aftale, der giver sikkerhed for, at det ikke kun er nogle af anlæggene, der gennemføres, men det er ALLE anlæggene, der gennemføres, også de anlæg, der aftales gennemført i 2018.

I et politisk samarbejde skal indgåede aftaler selvfølgelig overholdes og respekteres, og hvis man ønsker indflydelse må man acceptere disse spilleregler og i forhandlinger kæmpe for sine egne synspunkter.

Publiceret 07 September 2017 13:28

SENESTE TV