DEBAT:

En ny måde at tænke skat på?

Per Andersen, Liste P

Regeringen presser kommunerne på deres økonomi. Det gælder også Allerød kommunes økonomi. Servicerammen er blevet regeringens måde at styre kommunernes økonomi. Servicerammen er et mål for hvad den enkelte kommune må anvende af ressourcer på service indenfor budgetåret.

Ifølge Borgmesteren har Allerød kommune en god økonomi. Der er penge i kassebeholdningen fordi de ikke må bruges på at øge den del af budgettet som går til service. Eller sagt på en anden måde pengene kan ikke bruges på bedre velfærd, vedligeholdelse m.v. som følge af regeringens restriktive regler for anvendelse af kommunale skatteindtægter (servicerammen).

Har du penge i lommen så brænder de. Derfor er der forslag i kommunalbestyrelsen om at tilføre kommunen flere idræts/kulturinstitutioner. Servicerammen er en nettoramme. D.V.S. hvis brugerbetaling indgår i finansiering af et anlæg (idræt/kultur), vil servicerammen blive udvidet. Eks. en ny tennishal kan finansieres af brugerne via brugerbetaling. Kommunen finansierer opførelsen og brugerne finansierer drift omkostningerne samt afdrag og forrentning over 20-50 år hvorefter ejendommen overdrages til den pågældende forening. Tilsvarende kan gennemføres for andre kultur/idrætsinstitutioner.

Publiceret 14 September 2017 10:44

SENESTE TV