Sikring af kryds kommer i byrådet

To stemte for, en imod og fem undlod at stemme i Økonomiudvalget i sagen om sikring af Frederiksborgvej ved Rønnealle

Af
Af Michael Braunstein

Sagen om en sikring af overgangen ved krydset Frederiksborgvej/Rønnealle i 2017 - som forbedring af skolevejen til Lillevangskolen, afdeling Skovvang - kommer i byrådet. Det sker efter behandlingen af sagen i Økonomiudvalget 3. oktober.

På bordet lå en indstilling fra Teknik- og Planudvalget, der gik ud på, at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen, til forundersøgelse og realisering af en løsning, og at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

I Økonomiudvalget blev indstillingen fra Teknik- og Planudvalget sat til afstemning.

For stemte Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, og Klaus Fisker, Radikale. Imod stemte Erling Petersen, Blovstrødlisten. Jørgen Johansen, Erik Lund og Poul Albrechtsen, alle Konservative, Nikolaj Bührmann, SF, og John Køhler, Borgerlig Velfærd, undlod at stemme.

Erling Petersen ønskede følgende mindretalsudtalelse:
'Blovstrødlisten ønsker ikke på nuværende tidspunkt at indgå aftale om, at der afsættes 1,5 mio. til sikring af overgang ved krydset Frederiksborgvej/Rønnealle. Blovstrødlisten ønsker at fastholde, at der udarbejdes en analyse samt en helhedsplan for sikring af skolevejene i samarbejde med politi, sagkyndige, skoler og forældre. Når analyse og helhedsplan er på plads, besluttes prioritering af de nødvendige tiltag. Der kan evt. indgå et beløb fra kasse for at undgå udhuling af trafikpuljen.'

I en kommentar til afstemningen i Økonomiudvalget siger den konservative gruppeformand, Erik Lund, at budgetforligspartierne skulle være enige om bevillingen, hvis den skulle gennemføres uden forligsbrud.

"Med Blovstrødlistens holdning til sagen er budgetforligspartierne ikke enige. Men ved at undlade at stemme bryder vi konservative ikke budgetforliget, og der er så stadig flertal for noget, som vi synes er en rigtig god idé. Det ser måske mærkeligt ud, men på denne måde sikrer vi, at krydset forbedres," siger Erik Lund.

null

Publiceret 06 October 2017 09:00

SENESTE TV