Konservative:

Vi ønsker at gå ’hele vejen’

“Panik for at stoppe en vælger-blødning,” sagde John Køhler, Borgerlig Velfærd, om konservativt udspil under Allerød Byråds debat om asfaltværket i Farremosen

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

“Samtlige konservative byrådsmedlemmer ønsker at gå 'hele vejen'.”

Sådan sagde den konservative gruppeformand, Erik Lund, under Allerød Byråds debat tirsdag aften om det omdiskuterede Pankas asfaltværk i Farremosen.

“Vi konservative lytter til de mange protester mod asfaltværket, og der er tre ting, vi under ingen omstændigheder vil gå på kompromis med: 1: Der er ingen, der skal fucke med vores grundvand, 2: Vi vil ikke acceptere, at en virksomhed støjer så meget, at det kan høres i vores boligområder, og 3: Vi vil ikke acceptere lugt af tjære eller asfalt i vores boligområder,” sagde Erik Lund og fortsatte:

“Vi ønsker alt undersøgt og en fuld VVM-undersøgelse, der i givet fald må betales af kommunen. Kommunens advokat vurderer, at kommunen kan blive mødt med et erstatningskrav fra Pankas, hvis Pankas får et økonomisk tab som følge af, at VVM-undersøgelsen forsinker deres byggeri. Efterfølgende kan hvert enkelt byrådsmedlem blive mødt med et personligt erstatningskrav som følge af kommunens erstatning.”

“Samtlige konservative byrådsmedlemmer ønsker at gå 'hele vejen', hvilket betyder at vi vil stemme for en fuld VVM-undersøgelse og ligeledes vil stemme for, at Allerød Kommune henvender sig til Erhvervsministeren med et ønske om, at Farremosen ikke længere indgår i landsplanlægningen som et areal til brug for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, men alene som et areal til transport og logistik, også selvom vi i yderste konsekvens kan blive mødt med et personligt erstatningskrav - og vi vil også stemme for at nedlægge et paragraf 14-forbud mod etableringen af asfaltværket,” sagde Erik Lund.

Hans partifælle, borgmester Jørgen Johansen, gav udtryk for, at han godt kunne forstå bekymringerne blandt borgerne.

“Jeg også tænkt meget. Jeg kan sige, at jeg intet har at skjule, og at det er vigtigt for mig med åben dialog,” sagde borgmesteren, der gik ind for at få undersøgt alle handlemuligheder, henvende sig til Erhvervsministeren og holde et borgermøde i uge 43 med eksperter på banen.

“Vi kan ikke i aften beslutte, at der ikke skal være et asfaltværk i Farremosen, men jeg vil opfordre til, at vi i fællesskab nu gør alt hvad vi kan,” sagde Jørgen Johansen.

“Det mest utrolige hykleri”

Lea Herdal, Alternativet, slog fast, at “vi er alle med åbne øjne gået ind i den her proces.”

“Alt skal da undersøges, det stemmer jeg for - og fremover må vi gøre mere ud af arbejdet med planlægning, herunder informere borgerne bedre,” sagde hun og fortsatte:

“Et paragraf 14-forbud på baggrund af, at vi ønsker at ændre områdets karakter, bliver ikke en realitet automatisk, bare fordi vi gerne vil nedlægge et forbud. Det er slet ikke sikkert, vi kan lykkes med at få lavet noget om med det asfaltværk, men vi må prøve alt.”

John Køhler, Borgerlig Velfærd, havde indsendt et forslag om at arbejde på en løsning med en anden placering til asfaltværket, men det skete for sent ifølge reglerne, og det blev derfor afvist, da ikke alle i byrådet ønskede at tage det på dagsordenen, blandt andre stemte K imod.

“Den duet, borgmesteren og Erik Lund har udført, er det mest utrolige hykleri, jeg længe har hørt. De vil undersøge alt, men ikke behandle mit forslag. De vil tale med myndighederne, i stedet for at agere selv, som er den bedste vej frem,” sagde John Køhler og fortsatte:

“En VVM-undersøgelse betalt af kommunen er noget, vi ikke må, og det hjælper ingenting. Det de konservative kommer med her er fuldstændigt latterligt, det er panik for at stoppe en vælger-blødning.”

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten, slog fast, at “alle midler må tages i brug for at stoppe værket.”

“Farremosen er ved at blive omdannet til et helt andet område, et industriområde. Jeg bakker op om alle forslag, hvor målet er at begrænse og helst fjerne den skade, der er sket,” sagde han.

“Vi må også tage vores del”

Lars Bacher, K, støttede de initiativer, der lå på bordet, men gav samtidig udtryk for, at han han troede på, at der er styr på udledningerne fra asfaltvirksomheden.

“Vi må også tage vores del af den slags virksomheder. Jeg har tillid til myndigheder og virksomheder - og der er ingen virksomheder, der har nogen økonomisk interesse i at forurene,” sagde han blandt andet.

John Jensen, Nye Borgerlige, tvivlede på, at konservative havde “sat sig rigtigt ind i sagen.”

“Jeg tror ikke på, at nogen byrådsmedlemmer vil betale et stort beløb personligt i erstatning, hvis det kom til det. Vi mener egentlig ikke, at værket skal flyttes, men enten være der eller slet ikke være der. Vi er glade for, at alt nu undersøges. Jeg kender ingen i byrådet, der ønsker at Pankas skal have et asfaltværk i Farremosen,” sagde John Jensen.

Hans partifælle, Jesper Hammer, konstaterede, at sagen går tilbage til dengang, da Widex-grunden blev solgt, hvorefter Farremosen blev udpeget til erhvervsområde.

“At Farremosen kunne rumme virksomheder med særlige beliggenhedskrav stod så vidt jeg kan se ikke i alle dokumenter dengang, hvor skaden skete. Kan vi nu flytte værket et andet sted hen? Måske, men så bliver andre påvirket,” sagde han.

Erling Petersen, Blovstrød Listen, kaldte Erik Lunds tale for “en flot valgtale.”

“Første gang vi kan trække i nødbremsen, gør Blovstrød Listen det,” slog han fast.

“Det er det største politiske tilbageløb, jeg har oplevet i 16 år i byrådet - dét Jørgen Johansen og Erik Lund er i gang med,” sagde Nikolaj Bührmann, SF, mens Klaus Fisker, Radikale, mente, at “skal vi rykke i sagen, skal vi rykke på plangrundlaget for Fingerplanen.”

Miki Dam Larsen, S, understregede, at “ingen løsninger er bare lige til i denne sag.”

“Det er en svær én. Vi kan ikke komme igennem med noget uden velvilje fra overordnede myndigheder og Pankas - men det giver god mening, at vi også undersøger mulighederne for en alternativ placering.”

Endelig sagde Lone Hansen, V, at “Venstre er utroligt imponeret over engagementet hos borgerne.”

“Vi støtter det konservative forslag om at se på alle handlemuligheder, men det her - det er en lortesag,” sagde hun.

Interessen for at finde en formulering, alle kunne tilslutte sig, førte til en pause i debatten, hvorefter byrådet i enighed tog den beslutning, der er omtalt i en anden artikel om sagen, og som kan findes under denne artikel.

Publiceret 11 October 2017 12:03

SENESTE TV