Forlig blev ophævet til budget

Flertallet stemte forligsbudgettet igennem på Allerød Byråds møde 10. oktober

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Forliget om budget 2018-2021 mellem Konservative, Venstre, Nye Borgerlige, Blovstrød Listen, Alternativet og Borgerlig Velfærd blev på Allerød Byråds møde 10. oktober vedtaget og ophævet til gældende budget.

Flertallet stemte forliget igennem, idet ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre samt yderligere et ændringsforslag fra Radikale Venstre ikke kom til afstemning.

Den eneste ændring i budgetforliget var en sløjfning i sidste øjeblik af en besparelse på 50.000 kr. på dagplejen.

For stemte Konservative, Venstre, Nye Borgerlige, Blovstrød Listen, Alternativet og Borgerlig Velfærd. Imod stemte Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Citater fra debatten

Budgetforslagene er tidligere omtalt i artikler og debatindlæg i Allerød Nyt og på allerødnyt.dk, så her er udvalgte citater fra byrådets budgetdebat:

Erik Lund, K:

“I dette års budgetforlig har vi været forskånet for store besparelser. Det skyldes i første række, at vi løbende hen over årene gennemfører effektiviseringer, der så betyder, at de egentlige serviceforringelser bliver meget mindre.”

“Vi ønskede at overholde KL's serviceramme og anlægsramme: HAK. Vi ønskede at fastholde en sund økonomi, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning på intet tidspunkt kommer under 70 mio. kr. - i 2018 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning på intet tidspunkt at komme under de 70 mio. kr., ja den holder sig faktisk over 90 mio. kr. i hele 2018: HAK. På anlægssiden ønskede vi at fastholde de anlæg, som vi tidligere har aftalt: HAK. Vi ønskede et bredt budgetforlig, hvor alle 'gav og tog', men hvor vi stadig kunne se os selv i mange af budgetforligets enkeltelementer: HAK.”

Lone Hansen, V:

“Budgettet er et godt fundament for det nye byråd.”

Miki Dam Larsen, S:

“S, SF og Radikale viser en anden vej, hvor vi også prioriterer kernevelfærd, når det ikke er valgår.”

“Kan det være rigtigt, at velfærden i Allerød skal have så små budgetter, at vi ligger og skraber bunden?”

Jesper Hammer, Nye Borgerlige:

“Luk en skole og sælg arealet - så har vi, bom, 80 mio. kr.”

Klaus Fisker, Radikale:

“En gennemsnitlig kassebeholdning på 55 mio. kr. om året er forsvarligt. Flertallet satser på 70 mio. kr. - der er nærmest tale om Allerød Sparekasse.”

Nikolaj Bührmann, SF:

“Det at pynte sig med bygninger på bekostning af massive besparelser på pædagoger, lærere og hjemmehjælpere er som Kejserens nye Klæder: Det er mursten og kvadratmetre, som driver yderligere udgifter, beslutninger som trækkes ned over hovedet på ansatte, brugere og borgere, men det skal indføres, for det har ganske forblændet beslutningstagerne og det sikrer genvalg.”

“Et flertal i byrådet har i sin fortolkning af økonomistyringsprincipperne fået skabt et murstensmonster, der spiser pædagoger til morgenmad, lærere til middag og SOSU-medarbejdere til dessert.”

Erling Petersen, Blovstrød Listen:

“Der er meget, vi er tilfreds med i budgetforliget. Ikke mindst udviklingen af Blovstrød og opnormeringerne på ældre og børn.”

Rasmus Keis Neerbek, Enhedslisten:

“Det ses meget tydeligt, at det er valgår: Velfærden tilgodeses for et år.”

“Det er da glædeligt, at vi ikke er enige: Borgerne kan ved et valg se, hvor vi er forskellige.”

John Køhler, Borgerlig Velfærd:

“Konservative har en strategi for at vinde valg, men har partiet også en strategi for Allerød Kommune?”

“Hvert år er der tale om et markant mindre-forbrug - det er det, de røde spekulerer i. Hak-hak strategien er ved at bringe os i vanskeligheder.”

Lea Herdal, Alternativet:

“Det er højst sandsynligt det sidste budget, jeg er med til at behandle - jeg synes ikke, det er det værste. Men det kunne godt have været lidt bedre, jeg havde gerne set, at skatten var blevet sat lidt op i en periode.”

John Jensen, Nye Borgerlige:

“S, SF og Radikale prioriterede at gå i valgkamp og var reelt ikke interesserede i at være med i budgetforhandlingerne.”

“Mindretallets budgetforslag er Kejserens Nye Klæder - uden indhold og med så meget valgflæsk, at man ikke drømmer om det.”

Publiceret 12 October 2017 13:45

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV