Trafiksikring retur til udvalg

Mindretal ønsker sikringen gennemført nu. Blovstrød Listen går ind for en tilbundsgående analyse

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Spørgsmålet om en trafiksikring af krydsningen Frederiksbogvej/Rønnealle blev på byrådets møde 10. oktober sendt retur til Teknik- og Planudvalget.

For at sende sagen retur stemte Venstre, Alternativet, Blovstrød Listen, Borgerlig Velfærd samt Jørgen Johansen, Marie Kirk Andersen, Martin H. Wolffbrandt, Lars Bacher og Poul Albrechtsen, alle K.


Imod stemte Nye Borgerlige, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten samt Erik Lund og Gurli Nielsen, begge K. De der stemte imod fik ført følgende mindretalsudtalelse til protokol: 'Vi stemmer imod en tilbagesendelse, da vi ikke ønsker en yderligere udsættelse af sikring af skolevejen ved krydsning af Frederiksborgvej ved Rønnealle. Vi ønsker sikringen gennemført nu.'

Blovstrød Listen ønsker analyse

Blovstrød Listen udtaler efterfølgende, at man ønsker sikre skoleveje.

'Men vi ønsker, at en tilbundsgående analyse udarbejdes af eksperter på området. Derfor stemte vi i økonomiudvalget nej til forslaget om sikring af krydset Frederiksborgvej/Rønnealle med følgende kommentarer: 'Blovstrødlisten ønsker ikke på nuværende tidspunkt at indgå aftale om, at der afsættes 1,5 mio. til sikring af overgang ved krydset Frederiksborgvej/Rønnealle. Blovstrødlisten ønsker at fastholde, at der udarbejdes en analyse samt en helhedsplan for sikring af skolevejene i samarbejde med politi, sagkyndige, skoler og forældre. Når analyse og helhedsplan er på plads, besluttes prioritering af de nødvendige tiltag. Der kan evt. indgå et beløb fra kassen for at undgå udhuling af trafikpuljen', lyder meldingen fra listen.

Læs også: Sikring af kryds kommer i byrådet

Blovstrød Listen håber, at der - efter at sagen blev sendt retur til Teknik- og Planudvalget - 'vil komme et godt og solidt beslutningsgrundlag i stedet for en 'sjat'-løsning.'

'Vi er interesserede i, at skolevejene i området analyseres til bunds af eksperter på området. Vi oplever, at 2:2 modellen og den valgte måde at disponere over skolerne på har gjort, at elevernes adgang til de to skoler bør gennemgås nøje, og vi ved, at forældre har både erfaringer og holdninger mht. hvad der skal til,' siger Blovstrød Listen og fortsætter:

'Vi ønsker, at disse områder (blandt flere) kommer i betragtning i et fortsat analysearbejde: For høj hastighed på Frederiksborgvej. Omkring Skovvangskolen er der farlige situationer: Pga. varelevering til Netto og pga. dårlige parkeringsforhold for forældre, der sætter børn af – og for handicapbusser.'
'Manglende cykelstier: F.eks. på på Rønnealle, hvor bump er blevet 'udglattet' af asfaltering og ikke virker hastighedsnedsættende. På Havrevænget, hvor der cykler børn på midten af vejen, da biler holder på begge sider. Og på Enghavevej, hvor der hverken er cykelsti eller fortov, og der desuden er meget tung trafik.'

'Manglende plads til gående/cyklende flere steder, f.eks. tunnelen mellem Havrevænget og Banevang - og på 'Kirkestien', som er en grusvej mellem Rønnealle og Rugvænget.'

'Og der er dårlige forhold på stier: F.eks. stien langs Uglevang og Skovvang, der er fuld af huller. Og på stien, der går bag Netto, langs skolen: Den er for smal. Her færdes både gående og cyklende, og det er svært at passere hinanden uden at komme tæt på buske osv.'

'Vi glæder os til, at problemerne bliver løst,' lyder det fra Blovstrød Listen.

Publiceret 12 October 2017 15:30

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV