Enigt byråd afsender brev til minister

I brevet foreslås det, at erhvervsområdet i Farremosen ikke længere er udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Et enigt Allerød Byråd besluttede på et ekstraordinært byrådsmøde fredag morgen at sende et brev til Erhvervsministeren om erhvervsområdet i Farremosen - med henblik på at få ændret områdets karakter.

Det skete som en opfølgning på byrådsmødet 10. oktober, hvor byrådet besluttede at undersøge alle handle-muligheder for at forhindre, at der etableres et asfaltværk i Farremosen.

I brevet til ministeren - der samtidig er byrådets høringssvar til 'Fingerplan - spor 2' - står der:

'Allerød Kommune foreslår, at erhvervsområdet i Farremosen ikke længere er udpeget til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Allerød Kommune foreslår, at området fremover kun udlægges til transport- og distributionserhverv.'

Læs også: Allerød Byråd vil undersøge alle muligheder i asfalt-sag

'Der er behov for arealer til transport- og distributionsvirksomheder i Nordsjælland. Farremosen er placeret ved Hillerødmotorvejen og Nymøllevej, der jf. Fingerplanen er en del af det overordnede vejnet i regionen. Arealet er med sin beliggenhed mest velegnet til transport- og distributionserhverv, hvor nem adgang til det overordnede vejnet er afgørende. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet for virksomheder med særlige beliggenhedskrav.'

'I Fingerplan 2013 henvises i redegørelsen bl.a. til at 'Det ny område vil kunne huse eksisterende virksomhed til affaldshåndtering, som i dag er beliggende i Lynge.' Den omtalte virksomhed er Norrecco, som i forbindelse med Fingerplanrevision - Spor 1 i juni 2017 fik mulighed for at forblive på den nuværende placering. Arealer udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i kommunen er dermed udvidet.'

'Det nærliggende Vassingerød Industriområde er udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Her er ledige grunde.'

'Farremosen bør af ovennævnte grunde reserveres til transport- og distributionserhverv.'

null

Publiceret 13 October 2017 11:37

SENESTE TV