Regn af donationer fra Lions

Donationerne blev uddelt anledning af Lions Allerøds 50 års jubilæum

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Lions Allerød har 50 års jubilæum, og i den anledning blev der holdt reception 28. oktober på Allerød Bibliotek - med en regn af donationer.

Følgende blev tilgodeset ved Lions-receptionen:

Café l'Oase, Røde Kors, fik 5.000 kr. til hjælp til samvær og udflugter. Leder af caféen, Birthe Willer, var en glad modtager af pengene, der skal gå til en teatertur for flygtninge.

I Lynge Præstegård har en del mennesker fundet sammen i Lynge Hyggeklub. Her er der musik og sang og lidt foredrag, og hyggeklubben fik også 5.000 kr.

Der var 10.000 kr. til 'Fix a Bike', der holder til bag menighedshuset i Lillerød bymidte, og hvor frivillige sætter gamle cykler i stand til brug for nydanskere og asylsøgere.

I selve menighedshuset holder Café 3450 Parkinson til, hvor parkinson-ramte og deres pårørende mødes en gang om måneden til hyggeligt samvær og udveksling af erfaringer. Lions donerede 5.000 kr. til aktiviteten.

Værestedet Kilen er bosted og værested for folk med psykiske vanskeligheder og modtog 5.000 kr.

I byen Lugoj i Rumænien ligger et udslusnings hjem for socialt udsatte unge mennesker, som Lions har støttet i en hel del år. Til at løse problemet med et kaput komfur bevilgede Lions 2.500 kr.

Lynge Stavgang fik overrakt 5.000 kr. til udflugter, og samme beløb gik til Skolen på Bakken, der er navnet på en institution i Lynge, som har til formål at hjælpe asylsøgere og andre med det danske sprog.

Endelig fik organisationen GirlTalk, der har til formål at hjælpe unge piger med psykiske problemer, 10.000 kr.

Lions har tidligere i år i forbindelse med Lynge Byfest bevilget 10.000 kr. til Veteranerne i Høvelte, og der er også givet 2.500 kr. til Hospitalsklovnene i Hillerød.

Mange deltog i receptionen på Allerød Bibliotek 28. oktober.

Mange deltog i receptionen på Allerød Bibliotek 28. oktober.

Publiceret 30 October 2017 13:48

SENESTE TV