Stævning kan være på vej fra ’En grøn kommune går i sort’

Borgergruppen overvejer stævning, fordi man konkluderer, at lokalplan er ugyldig

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Borgergruppen ''En grøn kommune går i sort' overvejer nu en stævning i Farremose-sagen, fordi man konkluderer, at lokalplanen for Farremosen er ugyldig.

“På trods af at alle partier var enige om at sende et brev til Erhvervsministeriet med anmodning om at fjerne Farremosen som mulig placering til virksomheder med særligt beliggenhedskrav - miljøklasse 6 & 7 - og udelukkende forbeholdt transport- og logistik, har vi stadig ikke set den reelle vilje til at gå hele vejen og trække paragraf 14-kortet,” siger talsmand for borgergruppen, Thomas Frisch.

Han fortsætter:

“Netværket bag 'En grøn kommune går i sort' har hen over den seneste måned gravet dybt ind under det berømte gulvtæppe. I det arbejde er vi bl.a. kommet til den konklusion, at lokalplan 3-392 ikke er gyldig - en konklusion som også er bekræftet af vores advokat.”

“I den forbindelse har vi udfærdiget et notat, med tilhørende bilag, som nu er udsendt til alle partier samt borgmester Jørgen Johansen og Erhvervsstyrelsen i forsøget på at gøre sagen mere oplyst. Notatet konkluderer i korte træk, at der ikke er sammenhæng mellem lokalplanen, kommuneplanen og Fingerplan 2013. Derfor er et paragraf 14-forbud ikke bare en mulighed, men rent faktisk nødvendigt for at undgå de mulige konsekvenser, hvis der gives byggetilladelser på et ugyldigt plangrundlag.”

“Det ville være bedst for alle parter, hvis byrådet i stedet for at modarbejde hindanden rent faktisk fandt sammen om at fastholde Allerød som en grøn kommune, i stedet for at gå i sort. I modsat fald kan en stævning være på vej,” siger Thomas Frisch,

Publiceret 10 November 2017 11:56

SENESTE TV