Bred enighed om et bæredygtigt Allerød

Politikere og erhvervsfolk har talt sammen og fået lokal inspiration

'Vi gør allerede en god indsats, og vi kan blive endnu mere ambitiøse når det handler om bæredygtige løsninger i vores lokalsamfund og bidrag til at nå FN's 17 verdensmål. Det skal være konkret. Og det skal gøres synligt, så borgere, virksomheder og politikere kan se når der sker noget.'

Så kort kunne det sammenfattes, da lokale politikere og erhvervsfolk mødtes til en samtale om bæredygtighed mandag 6. november.

Det skriver Allerøds grønne guide, Tommy Dal, i en pressemeddelelse.

Som startskud til samtalen gav repræsentanter for tre lokale virksomheder en kort introduktion til, hvordan og hvorfor de i dag arbejder med de tre aspekter af bæredygtighed.

Camilla K. Damgaard fra Niras fortalte om 'Økonomi på lang sigt', Morten Rune Clausen fortalte om Glad Service i Allerød Kommune under overskriften 'Den socialde dimension', og Richard Tøpholm, direktør for neuroteknologi i Widex, fortalte om virksomhedens arbejde med bæredygtighed.

Bred enighed

Ifølge pressemeddelelsen var der bred enighed om at fremme den bæredygtige udvikling i Allerød kommune.

'Hvis vi skal arbejde med FN's verdensmål på lokalt plan, så er der behov for at fokusere indsatsen omkring udvalgte mål – uden at miste de samlede verdensmål af syne. Verdensmålene skal gøres til konkrete, klare og målbare målsætninger, så der kan følges op på hvor langt vi er nået,' hedder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'Bæredygtighed kræver langsigtede investeringer. Så vi skal have en fælles forståelse for, at det vil koste os på den korte bane. Erfaringen viser, at investeringerne kommer hjem, så både politikere og borgere skal tænke på den lange bane, hvis man skal nå i mål med de større bæredygtige tiltag.'

'Vi har brug for en samlet og langsigtet politik for bæredygtig udvikling. Kommunen bør gå forrest og træffe bæredygtige beslutninger. Indkøbspolitikken blev nævnt som et centralt sted at sætte ind ved bl.a. at prioritere indkøb af langtidsholdbare produkter med lav miljøbelastning (fx biler og inventar). Der kan desuden stilles krav til, at leverandører udviser social ansvarlighed, fx ved at ansætte lærlinge og elever, hvor det er relevant.'

Det blev fremhævet, at kommunen allerede har gjort en stor indsats på energiområdet ved bl.a. at montere solceller på skoler og daginstitutioner samt skifte til miljørigtige pærer i offentlige bygninger.

'Kommunalt investeres der 6 mio. kr. årligt i bæredygtig energi, men mange borgere er uvidende om de bæredygtige tiltag. Kommunen bør oplyse om det, så der i offentligheden bliver skabt mere opmærksomhed om de bæredygtige initiativer. Kommunen kan rykke hurtigere ved at lære af andre kommuner og vejen dertil er et formelt netværk mellem politikerne,' anføres det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'På mødet udviste deltagerne en stor iderigdom med forslag til indsatser, fx genanvendelse af regnvand, etablering af fjernvarme, CO2-neutral kommune, afskaffelse af plasticposer, indsats omkring deleøkonomi, energirenoveringer af skoler, genskabelse af naturområder, indsats mod brændeovne.'

'Alle var enige om, at en bæredygtig udvikling imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers muligheder for at sikre deres behov.'

Samtalemødet var arrangeret af Rådet for Bæredygtig Udvikling som et led i en proces, der skal skabe grundlag for en politik for en bæredygtig udvikling i Allerød.

Mødedeltagere

Jørgen Johansen, Konservative
Svend Aage Hansen, Dansk Folkeparti
Else-Marie Madsen, Dansk Folkeparti
Flemming Ipsen, Vores Allerød
Jørgen Ekstrøm, Socialistisk Folkeparti
Bettina Hauge, Socialdemokratiet
Kitt Svane, Venstre
Jesper Hammer, Nye Borgerlige
Erik Lund, Konservative
Christian Hauge Lundgaard, Liberal Alliance
Søren Holst Pedersen, PP møbler
Per Møller, Allerød Kommune Carbon 20
Niels Erik von Freiesleben, Allerød Kommune
Camilla K. Damgaard, NIRAS
Gitte Overgaard, Allerød Kommune
Morten Rune Clausen, Glad Service Allerød Kommune
Richard Tøpholm, Widex

Publiceret 15 November 2017 07:00

SENESTE TV