Ja til ændring af SuperBrugsen

Teknik- og Planudvalget giver grønt lys for en samlet udvidelse på 417 kvm.

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Teknik- og Planudvalget godkendte på sit møde 7. november, at der gives dispensationer fra lokalplan 328 til at imødekomme et ønske om om- og tilbygning af SuperBrugsen i Lynge-Uggeløse.

Begrundelsen for dispensationerne er, at 'der vurderes at være er tale om mindre afvigelser fra lokalplanens bestemmelser, der ikke vil påføre omgivelserne og nabobebyggelserne væsentlige gener,' som det hedder i beslutningen.

SuperBrugsen har søgt om tilladelse til at etablere et højlager på 150 kvm., at udvide butikken med 97 kvm. til brug for grøntkøl og slagter samt etablere 207 kvm. tagetage til brug for kontorer og møderum. En eksisterende bygningsdel på 37 kvm. rives ned, så den samlede udvidelse vil være på 417 kvm.

Det oplyses i dagsordenen, at dispensationerne handler overskridelse af byggefelt, idet det bemærkes, at 'bebyggelserne i området overskrider generelt allerede i dag grænserne for byggefelterne,' og om højden på højlageret. 'Det ansøgte højlager vil få en facadehøjde på henholdsvis 9,2 m. og 9,4 m. målt fra terrænet, hvor højlageret opføres,' oplyses det.

Endelig kræver byggeprojektet dispensation til flade tage på højlager og tagetagen med tilhørende flugtvejstrappetårn.

Publiceret 15 November 2017 06:00

SENESTE TV