Syv partier:

Nej til hazardspil

Derfor vil Socialdemokratiet, Venstre, Nye Borgerlige, Radikale, SF, Alternativet og Borgerlig Velfærd ikke stemme for et paragraf 14-forbud

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Socialdemokratiet, Venstre, Nye Borgerlige, Radikale, SF, Alternativet og Borgerlig Velfærd forklarer i en fælles pressemeddelelse, hvorfor de på byrådsmødet 17. november agter at stemme imod, at Allerød Kommune nedlægger et paragraf 14-forbud mod opførelse af virksomheder i miljøklasse 6-7 i Farremosen.

'Det gør vi, fordi vi på baggrund af redegørelser fra såvel advokater som Forvaltningen vurderer, at der er en særdeles stor risiko for, at Allerød Kommune ville skulle udrede et betydeligt erstatningsbeløb til de virksomheder, der ville blive berørt af et sådant forbud,' hedder det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'Et paragraf 14-forbud ville nemlig berøre flere virksomheder, fordi det hænger sammen med en ændring af plangrundlaget i form af en ændring i Fingerplanen. Et erstatningsbeløb ville slå et kæmpe hul i kommunens kasse. I mange år frem ville det sætte en stopper for investeringer i institutioner for børn og ældre. Til skade for alle borgere i Allerød.'

'Vi vil ikke spille hasard med Allerøds skattekroner. Vi ønsker heller ikke at tilsidesætte eller omgøre en lovlig lokalplan af – dybest set – miljømæssige grunde, da det langvarigt kan skade tilliden til vores plan- og miljøstyring i kommunen. Vi ønsker tillid, troværdighed og forventelighed i forhold til kommunens plan- og miljøstyring for såvel borgere som virksomheder.'

Partierne - der udgør et flertal i Allerød Byråd - konstaterer, at deres udmelding betyder, at Pankas kan fortsætte etableringen af et asfaltværk i Farremosen.

Partierne fastslår også, at 'en gruppe borgere, som bor tæt på Farremosen, er ikke enige med os.'

'De mener, at asfaltværket indebærer en risiko for vores grundvand samt at Pankas vil vise sig ikke at kunne leve op til de miljøkrav, som lovgivningen og kommunen stiller om miljøbeskyttelse m.v. Nogle borgere hævder endvidere, at lovgrundlaget for at udlægge Farremosen til denne type virksomheder ikke er i orden,' står der i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'Imidlertid viser undersøgelserne af sagen, at grundvandet er godt beskyttet. Vi har intet grundlag for at mistænke Pankas for ikke at leve op til det de gældende krav. Dertil kommer, at der ifølge forvaltningens og advokatens grundige redegørelser ikke kan sættes spørgsmålstegn ved plangrundlagets lovlighed. Området er i overensstemmelse med statslige direktiver udlagt til virksomheder af denne type.'

'Vi har hørt bekymringerne fra Farremosens naboer over miljøkonsekvenserne og vil seriøst arbejde for, at de ikke opstår. Som medlemmer af Allerød Byråd arbejder vi uanset partifarve for, at Allerød fortsat skal være en attraktiv kommune at bo og arbejde i. Og vi håber, at de nye arbejdspladser indebærer en positiv vækst i Allerød til gavn for alle borgere i Allerød,' skriver partierne.

null

Publiceret 15 November 2017 09:31

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV