Flemming Ipsen.

Flemming Ipsen.

DEBAT:

Erhvervsudvikling med omtanke

Flemming Ipsen, formand og byrådskandidat

Virksomheder, beskæftigelse og innovation
Erhvervslivet har en vigtig rolle såvel i forhold til beskæftigelsen, samarbejdet med Jobcenter om arbejdskraft, med folkeskolen om læring og etablering af arbejdspladser. 
Desværre ser vi en meget uheldig sag omkring placering af en asfaltfabrik, der både har miljømæssige og borgermæssige udfordringer og bekymringer, som berører mange borgere.
Vores Allerød ønsker ikke, at der fremadrettet skal udlægges flere arealer til industri m.m. som det, vi har liggende i Vassingerød og Farremosen.
Vores Allerød ønsker at fastholde de eksisterende virksomheder, understøtte nye iværksættere samt tiltrække virksomheder, der giver de gode videns tunge arbejdspladser uden at påvirke miljø og borgere i en negativ retning.
Der skal etableres netværk/klynger mellem virksomhederne i Allerød Kommune for at styrke samarbejde og udvikling.
Vores Allerød vil blandt andet:
- Etablere én indgang for virksomhederne til kommunen – uanset sags type.
- Afdække behovet for nye iværksættermiljøer.
- Dialog og samarbejde mellem erhvervsliv og skoler, gymnasier og andre, der arbejder for innovation og ny jobskabelse.
- Etablering af et Erhvervskontaktudvalg bestående af politikere og virksomheder, hvor man sammen drøfter udfordringer/udvikling.
- Dækningsafgiften skal nedsættes i takt med at erhvervslivet byder ind med socialt ansvar og tager flygtninge samt andre udsatte borgere i praktik/arbejde. Det betyder færre udgifter til overførselsindkomster, mere i skat til kommunen og sidst men ikke mindst mere selvværd til borgerne.
- Undersøge værdien af at kommunen har indført byggesags gebyr på timebasis. Der skal laves en beregning af, om det kan betale sig?
- Der skal gennemføres en dialog med det lokale erhvervsliv om de gensidige udfordringer om lokale indkøb og resultere i, at det lokale erhvervsliv bliver mere synlig, når kommunen skal vælge leverandører.
Vores Allerød ønsker en sammenhængende indsats for beskæftigelse, erhvervsudvikling og innovation. Interessen for at sætte nyt i gang skal vækkes allerede i folkeskolen/på gymnasierne, og vi skal blive bedre til at udnytte det store potentiale, som kommunen har.

Publiceret 16 November 2017 09:59