Konservative:

Vi er enige og står fast

“For os konservative er der intet ny under solen i ’Asfaltsagen’, sagde gruppeformand Erik Lund i byrådet

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Det Konservative Folkeparti fastholder sit ja til et paragraf 14-forbud i Farremose-sagen. Det fastslog den konservative gruppeformand, Erik Lund, på byrådets ekstraordinære møde 17. november.

“For at ingen skal være i tvivl, er det en enig konservativ byrådsgruppe, en flok enige byrådskandidater til det kommende valg og en enig konservativ bestyrelse, der står bag kampen om med alle tænkelige lovlige midler at forhindre opførelsen af et asfaltværk i Allerød kommune,” sagde han og påpegede, at et paragraf 14-forbud ville betyde, at “vi har op til et år til at få ændret fingerplanen.”

“Siden byrådsmødet 10. oktober er der ikke fremkommet oplysninger, der stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af et paragraf 14-forbud, og der er heller ikke fremkommet oplysninger, der er overraskende for os konservative,” sagde Erik Lund og fortsatte:

“Nogle har i forløbet begrundet deres nej til et paragraf 14-forbud med, at fingerplanen alligevel ikke kan nå at blive ændret inden for det år, som forbuddet løber, men her har borgmesteren jo handlet hurtigt, og fået et svar fra Erhvervsministeren, at “ministeren forventer at komme med en overordnet udspil om vækst og udvikling i hovedstadsområdet i løbet af foråret 2018, og udspillet efterfølgende udmøntes i bl.a. høring og udstedelse af en ny Fingerplan engang i løbet af 2. halvår 2018.””

“Nu begrunder man så et nej til et paragraf 14-forbud med, at “der er en særdeles stor risiko for, at Allerød Kommune ville skulle udrede et betydeligt erstatningsbeløb til de virksomheder, der ville blive berørt af et sådant forbud.” Inden vi stemte for at rette henvendelse til Erhvervsministeren 10. oktober 2017 var det da klart for alle, at virksomheden nok ville forsøge sig med et erstatningsansvar, så det er noget søgt, at det pludselig kommer bag på flertallet, at der er risiko for et erstatningskrav.”

“Fra konservativ side forudser vi et sådant erstatningskrav med ro i sjælen, da vi vurderer, at vi har en god sag, når/hvis den skal behandles ved domstolen. Vi har nemlig en tro på, at ministeren vil ændre områdets karakter ved revisionen af fingerplanen, og så vil vi nok ikke blive dømt nogen erstatning.”

“Konservative lader sig ikke true til at ændre holdning af hverken de pågældende firmaers udmeldinger om store erstatningskrav eller af udmeldinger fra politiske kolleger, der truer med, at de ikke vil stemme på en konservativ borgmester efter kommunalvalget, hvis vi ikke 'retter ind'. Sådan spiller det konservative klaver ikke,” sagde Erik Lund.

Frygter for drikkevandet

Erling Petersen, Blovstrød Listen, var også for et paragraf 14-forbud, og hans bekymringer gik i høj grad på grundvandet, der kunne være truet i tilfælde af forurening.

Erling Petersen henviste til Lynge Overdrev Vandværk, der anmoder byrådet om at genoverveje risikobilledet for mere end 3000 borgeres fremtidige drikkevandsforsyning.

null

Publiceret 17 November 2017 13:35

SENESTE TV