Kjel Bording Johansen ny formand for Ældrerådet

“Det arbejde som er lavet i den nuværende periode skal vi videreføre og udvikle i den nye periode,” siger den nye formand

Af
Michael Braunstein

Efter valget til Ældrerådet i Allerød - hvor der blev afgivet over 4500 stemmer - har rådet konstitueret sig for perioden 2018-2021, og ny formand er Kjel Bording Johansen.

Til næstformand er valgt Helen Nielsen, mens Henning Mortensen er blevet kasserer.

Den nye formand udtaler:

“Jeg er stolt og glad over, at medlemmerne i Ældrerådet har peget på mig som formand for rådet. Det arbejde som er lavet i den nuværende periode skal vi videreføre og udvikle i den nye periode. Det er et godt hold, som er klar til at tage fat, og jeg er af den overbevisning, at vi får et velfungerende råd med god mulighed for at samarbejde med byrådet og fagudvalg om initiativer.”

“Vi har i rådet haft de indledende drøftelser af arbejdsområder og ser frem til, at alle medlemmer byder ind med forslag og idéer til vores arbejde. Når julen er overstået og nytåret er sunget ind, har vi fastsat den første mødedato, hvor vi mødes i det nye råd for at tale videre om vores arbejdsprogram.”

“Jeg synes, at vi på dette møde allerede nu fik en indikation af, at ældreområdet også i den næste periode vil fylde meget i Allerød – et kig på befolkningsprognosen viser cirka en fordobling af 80 plus-årige i de næste 10 år i Allerød. Jeg ser frem til samarbejdet med byrådet og Forvaltningen om dette og andre emner i Allerød Kommune,” siger Kjel Bording Johansen.

Den nye formand for Ældrerådet er tidligere byrådsmedlem for Konservative.

Fakta om Ældrerådet

Ældrerådet er et lovpligtigt råd. I Allerød Kommune består det af ni personer.

Ældrerådet skal medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Ældrerådet skal sikre, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

Øvrige medlemmer i Ældrerådet i Allerød Kommune fra 2018-2021 er: Elsie W. Andersen, Eric Brown, Dorte Hansen, Bente Hjorth, Jens Jacob Krintel og Carl Erik A. Østberg.

Publiceret 01 December 2017 18:00

Allerød Nyt nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Allerød Nyt
SENESTE TV