Borgergruppe har ikke givet op:

Kampen fortsætter

“Vores helt store mål er at skabe politisk vilje til at finde en løsning, så miljøklasse 6- og 7-virksomheder ikke kommer til at ligge i Farremosen,” siger talsmand for ’En grøn kommune går i sort’

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

“Vi har ikke givet op. Vi fortsætter kampen. Vores helt store mål er at skabe politisk vilje til at finde en løsning, så miljøklasse 6- og 7-virksomheder ikke kommer til at ligge i Farremosen.”

Sådan siger talsmand for borgergruppen 'En grøn kommune går i sort', Thomas Frisch.

Borgergruppen ærgrer sig over, at sagen om Farremosen efter gruppens mening “blev genstand for politiske drillerier og valgkamp” i tiden op til kommunalvalget.

“To af valgets vindere - Venstre og Socialdemokratiet - stemte som bekendt imod at nedlægge et paragraf 14-forbud kort før valgdagen. Et sådant forbud var egentlig ikke vores idé, men i lyset af, at de to partier stemte for at sende et brev afsted til Erhvervsministeriet, synes vi, at det virker meget underligt, at man ikke vil vente på et svar fra ministeriet,” siger Thomas Frisch og fortsætter:

“Vi ved godt, at man brugte et argument om, at der kunne komme store erstatningskrav. Men vi tvivler på, at man ville kræve erstatning på grund af en forsinkelse på et halvt eller helt år. Det virker som en dårlig undskyldning. Vi står reelt i en situation, hvor ingen ønsker en asfaltfabrik, men hvor der samtidig ikke er vilje til at gøre noget ved det.”

To spor

Ifølge Thomas Frisch arbejder borgergruppen med to spor i det videre arbejde med sagen: Et miljømæssigt spor og et juridisk spor.

Det miljømæssige handler om påvirkningen af grundvandet, ligesom gruppen er optaget af spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet kan lade sig gøre indenfor rammerne af lokalplanen at etablere virksomheder i området uden at give dispensationer.

Når det gælder det juridiske mener borgergruppen, at lokalplanen for Farremosen er ugyldig.

“Det er derfor, vi har stævnet kommunen, og den stævning holder vi fast i. Vi er i en dialog med Erhvervsministeriet, og i den dialog har vi forsøgt at få bekræftet påstanden om, at det er staten, der har bestemt, at Farremosen skal udlægges, som det er sket. Vi har spurgt til noter, dokumenter og referater, der kan bekræfte, at det var noget, staten pålagde kommunen, men det findes ikke - Erhvervsministeriet kan ikke finde noget,” siger Thomas Frisch og fortsætter:

“Som vi ser det, havde kommunen faktisk allerede udlagt arealer nok til miljøklasse 6- og 7-virksomheder, så egentlig var der ikke behov for mere.”

“Der er flere forhold, vi interesserer os for i kontakten mellem kommunen og myndighederne om planprocessen. Plangrundvalget skal være i orden, men flere forhold peger på, at det var det ikke - og dermed på at lokalplanen er ugyldig,” siger Thomas Frisch.

Inhabil?

Et af de andre forhold, borgergruppen interesserer sig for, er spørgsmålet om, hvorvidt borgmester Jørgen Johansen var inhabil, da lokalplanen blev vedtaget.

“Lokalplanen skulle jo ikke mindst bane vej for Farum Fjernvarmes etablering i Farremosen. Farum Fjernvarme hører under Norfors, der er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af bl.a. Allerød Kommune. Borgmester Jørgen Johansen sidder i bestyrelsen for Norfors og får vederlag for det, og når man er lønnet af et selskab, skal man varetage selskabets interesser. Derfor mener vi, at Jørgen Johansen burde have erklæret sig inhabil, da der blev stemt om lokalplanen,” siger Thomas Frisch og fortsætter:

“Vi er bekendt med, at både Jørgen Johansen og Forvaltningen mener, at borgmesteren ikke var inhabil, men det er efter vores opfattelse simpelthen ikke korrekt. Vi mener, at det er problematisk, og i vores øjne er dét forhold med til at gøre lokalplanen ugyldig. Vi har derfor udvidet vores stævning med netop spørgsmålet om dén habilitet.”

Thomas Frisch slår fast, at borgergruppen ønsker en dialog med det nye byråd.

“Vi ønsker dialog og samarbejde, så vi sammen kan finde en løsning. Hele målet er at få skabt en politisk vilje, så vi i fællesskab kan nå frem til en løsning. Sker det, vil vi ikke køre videre med stævningen og andre initiativer,” siger talsmanden.

Fakta

Miljøklasse 6 og 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget eller særligt belastende for omgivelserne.

Byrådet kan nedlægge et paragraf 14-forbud efter Planloven mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan maksimalt gælde i 1 år.

Allerød Byråd besluttede 17. november, at der ikke skal nedlægges et paragraf 14-forbud i Farremose-sagen. Følgende stemte for ikke at nedlægge et paragraf 14-forbud: Socialdemokratiet, Venstre, Nye Borgerlige, Enhedslisten, Alternativet, SF, Radikale Venstre og Borgerlig Velfærd. Imod stemte Det Konservative Folkeparti og Blovstrød Listen.

Publiceret 07 December 2017 06:00

SENESTE TV