Borgmester:

Forvaltningen mener ikke jeg var inhabil

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

“Da der er en verserende retssag, er det begrænset, hvad jeg kan kommentere på, eftersom det kan bruges som led i retssagen.”

Det siger borgmester Jørgen Johansen i en kommentar til udtalelser fra Thomas Frisch, talsmand for borgergruppen 'En grøn kommune går i sort'.

Borgergruppen mener, at Jørgen Johansen som lønnet medlem bestyrelsen for det fælleskommunale Norfors burde have erklæret sig inhabil, da der blev stemt om lokalplanen for Farremosen. Lokalplanen skulle nemlig blandt andet bane vej for Farum Fjernvarmes etablering i Farremosen, og Farum Fjernvarme hører under Norfors.

Jørgen Johansen henviser til Allerød Kommunes hjemmesides sektion om Farremosen, hvor der ved spørgsmål 71 står: 'Det er Forvaltningens opfattelse, at der ikke er tale om inhabilitet. Borgmesteren er udpeget af byrådet med henblik på at varetage byrådets interesser i Nordfors, der foreligger således ikke en interessekonflikt.'

“Det betyder, at jeg er udpeget af byrådet, og der sidder i øvrigt kun borgmestre i Norfors' bestyrelse, og hvis det skulle være en faktor, ville der jo hele tiden være diskussioner om inhabilitet,” siger Jørgen Johansen.

null

Publiceret 07 December 2017 07:00

SENESTE TV