Vil du være med til at sætte retningen for biblioteket?

Nye repræsentanter skal vælges til biblioteksbestyrelsen på Allerød Biblioteker

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Torsdag 25. januar skal der vælges tre nye repræsentanter samt en suppleant til biblioteksbestyrelsen på Allerød Biblioteker.

Allerød-borgere, som er fyldt 16 år og som er interesseret i enten at stille op til bestyrelsen eller deltage i valget, kan møde op til valgmødet, hvor kandidater opstilles og vælges blandt de fremmødte.

Biblioteksbestyrelsen består af fem borgere bosiddende i Allerød Kommune samt to repræsentanter fra biblioteket.

Bestyrelsen blev etableret i 2003, hvor to bestyrelsesmedlemmer blev valgt for fire år og to for to år. Den ordinære valgperiode er fire år, og bestyrelsen mødes cirka fire gange om året.

Bestyrelsens opgave er at fungere som sparringspartner for biblioteket med henblik på at fastlægge principper for bibliotekets drift og udvikling.

Valgmødet finder sted 25. januar kl. 19-21 i mødelokalet på 2. sal i Skoven 4.

Yderligere oplysninger: Bibliotekschef Annette Wolgenhagen Godt på tlf. 4812 6011 / anwg@alleroed.dk. Man kan også kontakte den nuværende bestyrelse via bibliotekets hjemmeside.

Publiceret 12 January 2018 07:45

SENESTE TV