Forslag:

Udviklingsdag for fritids- og kulturlivet

Sagen er sendt til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

En udviklingsdag for fritids- og kulturlivet i Allerød Kommune samt byrådet og forvaltningen, under overskriften: 'Fritids- og kulturlivet sikrer sammenhængskraften i Allerød de næste 4 år.'

Sådan lyder et forslag fra en arbejdsgruppe, og forslaget bakkes op af Fritidsnævnet.

Sagen blev bragt i byrådet 21. december af daværende borgmester Jørgen Johansen, og her besluttede byrådet at sende sagen til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

Arbejdsgruppen - der består af Poul Møller Hansen, Torben Olesen, Peter Bent og Jørn Winther Jepsen - forestiller sig, at temadagen kan være med til at give alle ny- og genvalgte politikere en god begyndelse på den nye byrådsperiode, ved at mødes med repræsentanter fra foreningslivet og få nye indspark og inspiration.

Læs også: Festlig og traditionsrig aften i LUI Fodbold

Dagen er tænkt som en kompetenceudviklings-dag med oplæg fra Torben Stenstrup fra Foreningsudviklerne. Målet er, at deltagerne samles om at udarbejde et katalog af idéer og handlemuligheder i et samarbejde mellem fritids-, kultur- og folkeoplysningsområdet og den politiske verden.

'Og da fritids- og kulturpolitikken har fangarme ud til sundhedspolitikken, ældrepolitikken, til børne- og ungepolitikken, værdighedspolitikken, fritidspolitikken, strategi for modtagelse og integration af flygtninge, til socialpolitikken og til kulturpolitikken, anbefales det på den baggrund, at borgmesteren som øverste politiske og administrative myndighed står som vært for arrangementet, som foreslås afholdt i rådhusets kantine – det vil sende et meget vigtigt signal til alle deltagere om seriøsitet og anerkendelse,' hedder det i et oplæg fra arbejdsgruppen.

Fritidsnævnet indstillede 4. december, at temadagens samlede udgifter på cirka 60.000 kr. delvist finansieres af den ubrugte bevilling fra Kultur- og Idrætsudvalgets aflyste temadag med foreningslivet - dagen blev aflyst på grund af utilstrækkelig tilmelding - samt ikke forbrugte midler på cirka 7.000 kr. fra årets Allerød på X og Tværs. Restbeløbet foreslås finansieret på anden vis.

Fritidsnævnet er indforstået med, at temadagen af tidsmæssige årsager først kan holdes i starten af marts.

Publiceret 12 January 2018 09:00

SENESTE TV