"Ærgerligt at Allerød, for første gang i historien, ikke fik indflydelse på bestyrelsessammensætningen i HMNnaturgas", skriver det konservative byrådsmedlem Erik Lund. Arkivfoto

DEBAT:

"Den smalle konstituering har allerede kostet politisk indflydelse"

Erik Lund (C), Allikevang 2, Allerød

Da konstitueringspartierne i Allerød kommune fordelte de politiske poster, valgte man, i modsætning til tidligere, kun at fordele dem blandt 15 af byrådets 21 medlemmer.

Det betød selvfølgelig, at konstitueringspartierne kunne tilgodese sig selv med økonomisk givtige poster herunder, at man fordoblede sine egne formandshonorarer.

Når man vælger, at fordele de politiske poster på færre hænder end tidligere, betyder det selvfølgelig også et merarbejde til konstitueringspartierne.

Dette merarbejde kan konstitueringspartierne åbenbart ikke overkomme, idet de allerede er udeblevet fra det konstituerende møde i HMNnaturgas repræsentantskab, hvor der bl.a. skulle vælges ny bestyrelse. I de seneste 8 år har Allerød været repræsenteret i  HMNnaturgas' bestyrelse, men denne gang fik vi ikke en gang nogen indflydelse på, hvem der nu sidder i bestyrelsen for HMNnaturgas.

Ærgerligt at Allerød, for første gang i historien, ikke fik indflydelse på bestyrelsessammensætningen i HMNnaturgas.

 

Publiceret 02 March 2018 08:27