Den helt tidlige indsats er vigtig, når det handler om den sproglige udvikling. Modelfoto

Den helt tidlige indsats er vigtig, når det handler om den sproglige udvikling. Modelfoto

Nyt projekt skal sikre bedre sprog blandt Allerøds børn

Der skal sættes så tidligt ind som muligt, når det gælder sprogtilegnelse, og derfor sætter de lokale daginstitutioner nu gang i et projekt for de 0 til 3-årige

”Forskning viser, at understøttelse af den sproglige udvikling har den bedste virkning, når der bliver sat tidligt ind, og når der skabes et godt sprogstimulerende miljø derhjemme. Det betyder også, at understøttelsen af barnets sproglige udvikling skal starte lang tid før, barnet starter i dagpleje eller vuggestue”, siger Nikolaj Rachdi Bührmann (SF), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Fik du læst: Allerød hyldede unge sportstalenter

Netop derfor sætter de lokale daginstitutioner nu gang i et særligt fokus på de 0 til 3-åriges sprogtilegnelse og sproglige udvikling i hele 2018. Det betyder blandt andet, at alle daginstitutioner tilrettelægger aktiviteter i hverdagen, hvor opmærksomheden er på at understøtte og styrke børnenes sproglige udvikling.

God råd til nybagte forældre

Forældrene skal også på banen, for den helt tidligere indsat er afgørende for barnets sproglige udvikling. Og det er netop den tidlige indsats, der er drivkraften bag et særligt samarbejde, som Allerød Kommune vil indlede med nybagte forældre.

Derfor afholder kommunen tre arrangementer i løbet af året for forældre på barselsorlov. Her er temaet 'Tidlig tilegnelse og stimulering af sprog'.

Fik du læst: Det lokale erhvervsliv bakker godt op om kulturen 

Det første arrangement for børn og forældre, der holder barselsorlov, finder sted torsdag den 22. marts klokken 10 til 12 i den store sal på biblioteket.

Her vil sundhedsplejerskerne, Louisa Hørdrum og Astrid Skovgaard samt konsulent for Sprog og Læsning, Kirsten Palmquist fortælle om barnets tidligste sproglige udvikling og give gode eksempler og inspiration til, hvordan forældre kan skabe gode betingelser for deres barns sprogtilegnelse.

De to andre arrangementer vil blive afviklet i efteråret 2018 og vil handle om babyrytmik - det sker i samarbejde med Allerød Musikskole - og litteratur for det lille barn, et arrangement der finder sted i samarbejde med Allerød Bibliotek.

hhs

Publiceret 09 March 2018 10:30