Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt.

DEBAT:

Objektivitet og æstetik, tak

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd (K), Skovmarken 12, Blovstrød, 3450 Allerød

På byrådsmødet i Allerød den 22. marts var Miki Dam Larsen (S) oppe i det røde felt. Baggrunden var at jeg bragte Miki Dam Larsens honorar (385.000,- kr. årligt) ind i debatten. Selvfølgelig kan honoraret ikke sammenlignes med omkostningen på 450.000,- kr. til granitkantsten på østsiden af Kongevejen.

Under udvalgsbehandlingen af sagen har Miki Dam Larsen (S), som er formand for Teknik,- Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, forsøgt at latterliggøre mit forslag ved at foreslå alle kantsten i kommunen skulle skal renoveres så de er ens i begge sider af vejen. Et forslag Miki Dam Larsen (som alle andre) selv stemte imod.

På udvalgsmødet fremviste forvaltningen fotos som viste eksempler fra kommunen hvor kantstenene er forskellige. Jeg havde klart det indtryk at eksemplerne var forvaltningens objektive fremlæggelse af sagen. På byrådsmødet sagde Miki imidlertid at han havde bedt forvaltningen om eksemplerne. Jeg synes ikke det er en fornuftig måde at bruge forvaltningens ressourcer på, og det betyder, at jeg fremadrettet i højere grad er nødt til at spørge ind til om vores beslutningsgrundlag er objektivt eller et partsindlæg initieret af udvalgsformanden.

For et år siden fremsatte V et forslag om, at vi i byrådet skulle lægge vægt på æstetik. Det var et godt forslag og jeg havde ventet, at V ville følge op på de gode intentioner og stemt for at vi får en æstetisk løsning på Kongevejen. Det gjorde V desværre ikke. Jeg håber ikke det er et udtryk for at æstetikken er lagt på hylden og at prisen for en V-borgmester har været høj.

Publiceret 26 March 2018 14:15