“Det er tydeligt, at de økonomiske og forretningsmæssige rationaler bag fusionen var helt rigtige, og at fusionen kommer til at bidrage til en øget vækst og indtjening de kommende år,” siger adm. direktør hos NIRAS, Carsten Toft Boesen. Pressefoto

“Det er tydeligt, at de økonomiske og forretningsmæssige rationaler bag fusionen var helt rigtige, og at fusionen kommer til at bidrage til en øget vækst og indtjening de kommende år,” siger adm. direktør hos NIRAS, Carsten Toft Boesen. Pressefoto

Årsresultat fra NIRAS:

Vækst på 44 procent

Allerød-virksomheden har lagt fundamentet for yderligere vækst og øget indtjening

NIRAS med hovedsæde i Allerød opnåede i 2017 en omsætning på 2,1 mia. kr., svarende til en vækst på 44 pct. Fremgangen er - ud over fusionen med ALECTIA - et resultat af en positiv vækst på samtlige forretningsområder.

Det oplyser NIRAS i en pressemeddelelse.

Resultatet af den primære drift udgjorde 50 mio. kr. Resultatet er påvirket af ekstraordinære fusions-omkostninger på 23 mio. kr., og resultatet før fusions-omkostninger udgjorde 73 mio. kr.

“Et år efter fusionen mellem NIRAS og ALECTIA ser vi resultatet i form af en markant styrket position særligt inden for byggeri og industri samt et væld af nye markedsmuligheder på tværs af kunder og forretningsområder. Det er tydeligt, at de økonomiske og forretningsmæssige rationaler bag fusionen var helt rigtige, og at fusionen kommer til at bidrage til en øget vækst og indtjening de kommende år,” siger adm. direktør Carsten Toft Boesen.

Investeringer i fortsat vækst

I tillæg til fusionen investerede NIRAS i 2017 i virksomhedsopkøb og markedsudvikling i Sverige og Norge samt i internationale spidskompetencer inden for fødevareproduktion og offshore-vindenergi. Der vil komme flere af den slags investeringer i de kommende år, fortæller Carsten Toft Boesen:

“Der er gode muligheder for at vokse organisk ved at kombinere eksisterende forretningsområder og geografiske markeder, men vi er også meget opmærksomme på muligheden for at opkøbe virksomheder, der passer ind i NIRAS' strategi og kultur.”

NIRAS opkøbte i 2017 fem virksomheder i Sverige, Norge og Holland og tilførte således yderligere 115 specialister inden for rådgivning til mejerisektoren, byggeprojektledelse og arkitektur.

Udvikling i samarbejde med universiteter

Kravene til viden og teknologi inden for NIRAS' forretningsområder er kraftigt stigende. Derfor prioriterer NIRAS samarbejde med universiteter og forskningsmiljøer, der skal udvikle ny viden og teknologi, meget højt.

“Vi igangsætter løbende Ph.d.-projekter i samarbejde med universiteter i Danmark og resten af Skandinavien. På nuværende tidspunkt gennemfører vi syv forskningsprojekter, og det vil vi fortsætte med som en del af vores udviklingsarbejde,” siger Carsten Toft Boesen.

NIRAS' strategi frem mod 2020 tager udgangspunkt i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

“Vi har i NIRAS haft bæredygtige løsninger som en del af vores DNA i mange år. I udviklingen af vores strategi frem mod 2020 har vi lagt ekstra energi i, hvordan alle vores forretningsområder kan bidrage til FN's 17 bæredygtighedsmål. To danske eksempler er byggemodning af en stor industrigrund i Aalborg med fokus på bæredygtig byudvikling og et klimasikkert havneområde samt to nye skybrudstunneler i Københavns undergrund, der skal ruste hovedstaden imod ekstremregn,” siger Carsten Toft Boesen.

Publiceret 04 April 2018 14:15

SENESTE TV