Johnny Lehmann.

Johnny Lehmann.

DEBAT:

Farremosen, støjvold mod motorvejen og nye politiske helhedsplaner

Johnny Lehmann, Allerød

Overskriftens tre punkter går efter min mening ud på et og samme tema, nemlig planlægning.

Farremosens nye dagligdag for beboerne er nu støj, mangeårig byggeaktivitet, erhvervsdrift med ændret dagligdag udenfor indkørslen, manglende realkreditbelåning, faldende huspriser og en stavnsbinding.

Uanset om processen med godkendelse af Farremosens område er sket på den ene eller anden praktiske måde, så er hele igangsætningen af omdannelsen af området sket uden nogen form for planlægning af de eksisterende forhold, nemlig landlig beboelse for ca. 15 parceller.

Uanset om der vil ske ændring fra landbrugsjord til kategori x eller y af erhvervsjord, så har forvaltning og politikere sovet i timen. Der er ikke udvist rettidig omhu i den overordnede planlægning, da det er noget rod at blande beboelse og erhverv, og tung erhverv gør det kun værre.

Kommunen har gennem utallige år, som andre kommuner arbejdet med en aktiv jordpolitik. Når fx. et yderområde kunne tænkes til beboelse eller nyt erhvervsområde, så har kommunen opkøbt landbrugsjord inden statusændringen til byzonejord om det så er til et nyt kontorområde, som Borupvang eller andre steder til fx. alm. bebyggelser. Men også i selve bymidten driver kommunen aktiv jordpolitik. Den tidligere møbelejendom blev opkøbt og omdannet til kultursted til teater. Omkringliggende villaer blev opkøbt og endda den nuværende erhvervsejendom med Røde Kors samt Amtsvej 10 med tidligere frisør/foto. Alt sammen fordi der er planlagt en anden overordnet helhedsplan (kulturtorv og infrastruktur i dette tilfælde). I eksemplet Kulturtorvet vil prisseddlen nok ende med en omkostning på +75 mio. kr. inden færdiggørelsen. Det er en prioritering af en helhedsplan.

Hvorfor danner samme tanke sig så ikke gældende for grundtanken om udbygningen af Farremosen? Hvorfor ventede kommunen, som i mange andre tilfælde ikke med at omdanne området (zonestatus) indtil jorden var blevet opkøbt? - og dermed kunne styre udviklingen/salget (og få betydelige indtægter) og dermed kunne opkøbe de mest oplagte private beboelser, så helhedsplanen kunne udføres korrekt, dvs. uden de nuværende - og kommende bekymringer for beboerne i området, både de privatlige, de daglige og de økonomiske.

Tiden kan ikke stilles tilbage, men politikerne kan stadigvæk træffe en beslutning om at drive aktiv jordpolitik i Farremosen og opkøbe de udsatte beboelsesejendomme, så området bliver udlagt til samme formål, nemlig tungere erhverv.

Blandede byzoneområder med beboelse og erhverv er noget rod, og skyldes kun dårlig planlægning, som fx. området ved Rådhuset, hvor erhverv (primært kontor) kiler sig ind mellem boligerne.

Så tænk en helhed i Farremosen inkl. støjvold og anvend nogle af de tidligere mange indtægter på aktiv jordpolitik til at få løst den mangelfulde planlægning i Farremosen. Det er rettidig omhu.

Publiceret 04 April 2018 11:35