DEBAT:

Karsten Längerich og hans Miljø Hasard

Arne Mathiasen, Høveltsvangsvej 64

Kære Karsten Längerich

Som bekymret borger i Allerød vil jeg gerne have lov at stille dig 6 spørgsmål vedrørende Farremosen.

1)Betragter du REMCO, UNICON, PANKAS, FARUM FJERMVARME, SCT TRANSPORT, NORDSJÆLLANDS DIESEL, DHL SUPPLY CHAIN som virksomheder, der ikke forurener, hverken direkte, indirekte eller ved et uheld?

2)Hvordan vil du og din forvaltning sikre jer at grundvand og luft er sikret, samt sikre at der ikke sker støjforurening udenfor matriklen?

3)Hvordan vil du garantere at UNICON's støjforurening fra Falkevej i Hillerød, og det langtrukne forløb der udspandt sig i Hillerød ikke gentager sig i Allerød med stor gene for naboerne?

Uden at være golfspiller, kan jeg heller ikke forestille mig at golfklubben The Scandinavian betragter støj og lugtgener som et aktiv – det gør borgerne i nærområdet i alle tilfælde ikke!

4)Hvordan vil du garantere, at den eksponentielt forøgede lastbilstrafik, som følge af at ALLE virksomhederne i Farremosen fordrer tung lastbilstrafik, ikke lægger Nymøllevej ned?

5)Hvordan vil du sikre, at de pressede lastbilchauffører, der kommer til at holde i tæt kø på Nymøllevej og omegn, ikke vælger at tage alternative veje, så som Lyngevej, Søparken, Sandholmgårdsvej, Kærhøjgårdsvej m.fl. med særdeles forøget fare for børn på skolevejene? Man bør lige lægge mærke til, at hovedparten af betonen fra UNICON skal bruges til opførelsen af supersygehuset i Hillerød!

6)Mener du og din forvaltning virkelig, at der ikke er noget behov for VVM på baggrund af den samlede aktivitet i Farremosen?

Jeg kender matematikkens love og 1+1 = 2.

Naturens love kan dog være anderledes således, at 1+1=3.

Vi måler og undersøger specifikke stoffer, og overser andre. Desuden kender vi ikke altid til de ikke analyserede stoffers indbyrdes påvirkning af hinanden og miljøet.

Jeg er målløs over magen til ignorance og ligegyldighed overfor så væsentlige elementer som grundvand, luft, støj og skatteydernes velbefindende!

Som jeg ser det, lader du hånt om vores grønne kommunes historik og de borgere der er flyttet hertil på grund af vores natur, plads til familier – ikke til lavtløns arbejdspladser og forurening.

Jeg mener du spiller hasard med vores miljø!

Publiceret 11 April 2018 13:14