DEBAT:

Det ultimative våben for de offentligt ansatte?

Per Andersen, Gl. Lyngevej 106, 3450 Allerød

Konflikten mellem lønmodtagere kommunerne, regionerne og staten nærmer sig.

Ca. 5-600.000 vil blive konfliktramt. De faglige organisationer har varslet strejke. Staten, kommunerne og regionerne har varslet lockout. Vores statsminister Lars Løkke har bekendtgjort at han ikke agter at blande sig i en konflikt, måske belært af lærerkonflikten i 2013?

Stridens kerne handler vel primært om, hvorvidt det er arbejdsgiveren eller lønmodtageren som skal finansiere spisepausen. Forestil sig en spisepause hvor teambuilding, diskussion om faglige problemstillinger ikke er aktuel er vel illusorisk? Så naturligvis må det diskuteres, om hvorvidt spisepausen er en del af arbejdet eller et frirum hvor arbejdstageren kan forlade sin arbejdsplads.

I den kommende uge bryder konflikten ud i størrelsesforholdet 1 til 5 for lønmodtager og staten, regionerne og kommunerne (100.000 i strejke og ca. 500.000 i lockout). De offentlige myndigheder vil trække det ” længste strå” da de sidder på pengekassen (retten til at udskrive skat).

Men hvad nu hvis? Alle offentlige ansatte opsagde deres job, så vil det være staten, kommunerne og regionerne, som vil sidde med et væsentligt problem. Blot noget som at skulle gennemføre 5-600.000 jobsamtaler. Tænk hvis forsvaret ikke havde personel? Eller at rigshospitalet ikke var bemandet? Værste scenarie eller største trussel. Hvis en fjerdedel af arbejdsstyrken skulle på dagpenge. Det vil dræne statskassen og a-kasserne for ufattelige summer. BNP vil falde uge for uge.

Publiceret 17 April 2018 10:24