Thomas Pedersen.

Thomas Pedersen.

DEBAT:

Fremtidens skole i Allerød Kommune

Thomas Pedersen, Vores Allerød

2018 SKAL være året, hvor vores kommune samles under en fælles ambitiøs strategi og vores folkeskole genvinder den respekt, der bør være om så stor og betydningsfyld institution i vores børns liv.

Det vil vi sikre gennem en række tiltag. Blandt andet med den nye vision for kommunen som ramme, en dialog med borgerne og faggrupperne ud fra, hvordan vi bedst skaber et solidt fundament for en fælles folkeskole. Vi vil gerne diskutere skoleemner, der ligger os på sinde.

Glæden ved skolen er altafgørende for børns indlæring. Motivation og personlig interesse skal være deres møde med folkeskolen. Folkeskolen skal kombinere leg og læring. Der skal være større mulighed for at beskæftige sig med elevernes individuelle interesseområde, og de kompetencer fremtiden efterspørger som f.eks. den digitale verden med e-sport, programmering, app-udvikling mv.

Vi mener, at fremtidens skoleområde er en vigtig brik i den nye vision og proces, byrådet har sat gang i.

I Vores Allerød ser vi både økonomiske og synergimæssige store muligheder ved at integrere på tværs af fagudvalg.

Skolerne består i dag af forsømte, nedslidte og utidssvarende bygninger. Vores Allerød ønsker en ny og tidssvarende skole på dagsordenen, ud fra flere parametre som fx placering, økonomi, bæredygtighed i nuværende bygninger og muligheder for anvendelse på matriklen fremadrettet.

Hvad synes du? Vær med i debatten på vores facebook eller kontakt os og hør nærmere om vores idéer. Og kom gerne med input til, hvordan du ser vores skolers fremtid.

Dette indlæg er en forkortet version, se mere på facebook.com/groups/voresalleroed.dk/

eller på http://www.voresalleroed.dk/

Publiceret 23 April 2018 12:31