Martin H. Wolffbrandt.

Martin H. Wolffbrandt.

DEBAT:

Kejserens nye klæder i Allerød

Martin H. Wolffbrandt, medlem af Allerød Byråd, Konservative

Allerøds nye borgmester, Karsten Längerich, har nu siddet i borgmesterstolen i mere end 100 dage. Efter kommunalvalget besluttede det nye byråd, at borgmesterposten skulle besættes af en ny borgmester uden byrådserfaring. Borgmesteren fremhæver tre opgaver forbundet med jobbet: Det repræsentative, overordnet ledelse af kommunen og det at være leder af byrådet.

Borgmesteren nævner ikke visioner eller hvilket politisk projekt han arbejder for. Det er formentlig derfor byrådet har valgt at bruge 600.000,- kr. på konsulenter til at bidrage til en visionsproces for Allerød (da borgmesteren ikke selv går i spidsen med en vision bruger man 600.000,- kr. på konsulenter som bestemt ikke er kernevelfærd). Efter de første sessioner med konsulenterne (Implement) må jeg konstatere at visionsprocessen har karakter af 'Kejserens nye klæder', hvor man stiller politikerne generelle spørgsmål (som man kan finde svar på ved at læse i partiernes valgprogrammer) og præsenterer svar på flotte Power-point slides. Det er i øvrigt ikke en oplevelse jeg står alene med. Flere andre i byrådet har samme billede.

Den nye borgmester synes at tro, man kan lave en samlet vision for alle borgere, administration og politikere og overser at vi er forskellige. At lave en vision for en kommune som Allerød er ikke det samme som at lave en vision for en virksomhed.

Den 20. april var byrådet på forårsseminar, hvor forvaltningen havde tilrettelagt et stærkt program hvor vi fik indsigt i mange forhold som har betydning i arbejdet med kommunens planstrategi. Det eneste minus var efter min mening da en ekstern konsulent skulle give input om bymidten. Det betyder ikke at vi aldrig skal bruge eksterne konsulenter i Allerød, men at der ikke er grund til at købe noget vi selv kan gøre bedre. Vi har en ganske god forvaltning.

Fra konservativ side er vi i øvrigt som altid gået konstruktivt ind i visions-processen og har bl.a. givet input om at kultur og idræt også er kernevelfærd og at Allerød skal være en god kommune uanset alder – uanset om man er barn, ung ,…, eller ældre.

Publiceret 23 April 2018 16:15