“Jeg glæder mig over et regnskabsresultat, som viser, at kommunen grundlæggende har en sund økonomi,

“Jeg glæder mig over et regnskabsresultat, som viser, at kommunen grundlæggende har en sund økonomi," siger borgmester Karsen Längerich.

Allerød Kommune:

Regnskab 2017 viser at økonomien er sund

“Selvom vi er nødsaget til løbende at finde besparelser, er det også lykkedes at forbedre velfærden på mange områder,” siger borgmesteren

Allerød Kommunes regnskab for 2017 er netop blevet præsenteret i Økonomiudvalget, og regnskabet viser, at kommunens økonomi er sund, konstaterer kommunen i en pressemeddelelse.

'Det er et regnskab, hvor træfsikkerheden er høj, og der er relativt små afvigelser på driften,' skriver kommunen i pressemeddelelsen og fortsætter:

'Regnskabet viser, at Allerød Kommune har budgetteret med driftsudgifter på 1.356,7 mio. kr. og har forbrugt 1.331,5 mio. kr. Den største årsag til afvigelsen er overførsler mellem årene, hvilket er helt normalt. Når man ser bort fra dem, er der et mindre forbrug på 4,9 mio. kr., hvilket skyldes effektiviseringer opnået i løbet af året.'

Bygge- og anlægsaktiviteten i Allerød har været høj i 2017 og kommunen har haft anlægsudgifter i 2017 på 58,9 mio. kr. Det er blandt andet gået til anlæggelse af cykelstier på Hillerødvej for 7,3 mio. kr., energirenovering for 6,0 mio. kr., ny daginstitution i Blovstrød for 4,8 mio. kr., kunstgræsbaner for 2,3 mio. kr. og koncertsal ved Musikskolen for 6,3 mio. kr., hvoraf en privat donation har finansieret hovedparten.

Fordeling af udgifter 2017. Grafik: Allerød Kommune

Fordeling af udgifter 2017. Grafik: Allerød Kommune

Glæder sig over resultatet

Borgmester Karsten Längerich udtaler:

“Jeg glæder mig over et regnskabsresultat, som viser, at kommunen grundlæggende har en sund økonomi. Selvom vi er nødsaget til løbende at finde besparelser, er det også lykkedes at forbedre velfærden på mange områder. Jeg er specielt glad for de 10 mio. kr., vi fandt som velfærdsløft.”

“I 2018 står vi foran et budget, hvor der fortsat skal findes besparelser for at vi kan få råd til den velfærd, vi alle ønsker. Der bliver flere ældre i kommunen, og vi står foran en stor opgave med at få skoler og daginstitutioner i bedre stand og med at bygge nye plejehjem og udvide infrastrukturen i de kommende år. Alt sammen koster, og pengene skal findes.”

“Samtidig ser det ud til, at Folketingets forhandlinger om udligningssystemet er brudt sammen, og det vil efterlade en ny regning her i kommunen på i hvert fald 3 mio. kr. ud over de mange mio. kr., vi allerede i dag betaler til andre kommuner. Men nu ser vi først lige, om ikke regeringen besinder sig i de kommende økonomiforhandlinger til sommer,” siger Karsten Längerich.

Man kan læse mere om Allerød Kommunes regnskab for 2017 på kommunens hjemmeside alleroed.dk i forbindelse med dagsordenen for mødet i Økonomiudvalget 17. april. Regnskabet står på byrådets dagsorden for mødet 26. april.

Publiceret 24 April 2018 08:15

SENESTE TV