May-Britt Kattrup.

May-Britt Kattrup.

DEBAT:

Livskvalitet og glæde på plejehjem

May-Britt Kattrup, Liberal Alliance

Lige så forskellige vi er hele livet, lige så forskellige er vi, når vi bliver gamle. Det, der er livskvalitet for en, er ikke nødvendigvis livskvalitet for en anden.

Derfor er det vigtigt, at livet på et plejehjem ses og planlægges med beboernes øjne. Det er et hjem, og det skal fungere som et hjem. Beboerne skal være med til at bestemme over deres egen hverdag og have indflydelse på de aktiviteter, som kan skabe gode oplevelser og livsglæde for den enkelte.

For mange er det mere socialt samvær. Det kan være et museumsbesøg, en tur i den frie natur, musik, dans og fællessang, banko, madlavning eller andre aktiviteter.

Det er personalet, som kender beboerne og som bedst ved, hvad der betyder mest for hver enkelt. Det er derfor meget glædeligt, at alle kommunale og private plejehjem/centre, frivillige foreninger og organisationer og private personer nu kan søge om penge til at øge livskvaliteten for ældre på plejehjem og plejecentre.

På Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside kan man se nærmere om puljens formål og kriterier. Håber at denne mulighed vil blive brugt til at øge livskvaliteten for ældre i Allerød kommune.

Publiceret 26 April 2018 13:47