Sådan kommer det nye sundhedshus til at se ud.

Sådan kommer det nye sundhedshus til at se ud.

Forslag om sundhedshus i høring

Høringsperioden varer seks uger

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Allerød Byråd har besluttet at sende et lokalplanforslag for et sundhedshus ved Allerød Station i høring i seks uger.

Forslaget har til formål at sikre, at området anvendes til formål som klinikker, liberale erhverv, kontor, sundhedshus eller lignende.

Med 'området' menes arealet langs med Allerød Station i svinget, hvor Lilledal og Allerød Stationsvej mødes. Området er i dag tilgroet.

Forslaget åbner mulighed for etablering af et sundhedshus, ligesom der i tilknytning til klinikker og liberale erhverv kan indrettes butikker, der ikke overstiger 600 kvm.

Der lægges op til, at der etableres en ny rundkørsel i svinget Lilledal/Allerød Stationsvej, finansieret af bygherre.

I byrådet sagde formanden for Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, Miki Dam Larsen, Socialdemokratiet, at der med 'butik' udelukkende menes butik i tilknytning til klinikker og lignende på stedet.

Erik Lund, Konservative, glædede sig over forslaget, men mente, at der burde findes et andet navn end 'Sundhedshus', fordi det kunne opfattes som om, at der var tale om et offentligt sundhedshus, hvilket ikke er tilfældet.

Publiceret 01 May 2018 11:34