“Men den største ulempe ved bassinet er, at det koster ca. 500.000 kr. at drive årligt. De penge skal ses i forhold til, at der igen i år skal findes store besparelser på udvalgets område,

“Men den største ulempe ved bassinet er, at det koster ca. 500.000 kr. at drive årligt. De penge skal ses i forhold til, at der igen i år skal findes store besparelser på udvalgets område," siger Jesper Holdflod Pallesen.

Socialdemokratiet siger nej til varmtvandsbassin

Partiet stemte på udvalgsmøde imod at sende projektet med varmtvandsbassin og genoptræning i udbud. “Det er et urimeligt dyrt projekt,” siger Jesper Holdflod Pallesen

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

“Det er et urimeligt dyrt projekt, når der samtidig skal spares på den borgernære velfærd.”

Med de ord begrunder formanden for Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget, Jesper Holdflod Pallesen, Socialdemokratiet, partiets nej til at sende byggeprojektet med varmtvandsbassin og genoptræning i udbud.

Socialdemokratiet stemte nej til at gå videre med projektet på udvalgets møde 30. april.

“Vi vil meget gerne have bedre genoptræningsfaciliteter i Allerød Kommune, for det ved vi virker effektivt og kommer mange borgere til gavn. Et bassin til 10 mio. kr. hjælper derimod kun meget få borgere, og der er allerede gode varmtvandsbassiner i nabokommuner, der kan bruges i stedet,” siger Jesper Holdflod Pallesen og fortsætter:

“Men den største ulempe ved bassinet er, at det koster ca. 500.000 kr. at drive årligt. De penge skal ses i forhold til, at der igen i år skal findes store besparelser på udvalgets område. Der er f.eks. forslag om, at beboerne på plejecentrene fremover kun kommer i bad én gang om ugen i stedet for to. Det kan kommunen angiveligt spare 446.000 kr. ved årligt. Altså nogenlunde det samme beløb, som det koster at drive varmtvandsbassinet.”

“At vi nu ser så vidtgående spareforslag vidner desværre kun om, hvor vigtigt det er, at vi fremover fokuserer benhårdt på kernevelfærden og prioriterer herefter,” siger Jesper Holdflod Pallesen.

Han håber, at varmtvandsbassinet bliver taget ud af byggeprogrammet, hvilket dog kræver, at partierne bag aftalen i 2016 skifter holdning, påpeger han.

To stemte for

Byrådet har besluttet, at Allerød Kommunes genoptræning skal samles på Plejecenter Engholm, og at der samme sted etableres et varmtvandsbassin.

Da der ved første udbud ikke kom tilbud inden for budgetrammen, blev det besluttet, at der skulle ske en detailprojektering og genudbud af arbejdet.

På mødet 30. april skulle udvalget stemme om en indstilling til Økonomiudvalget og byrådet, og Olav B. Christensen, Venstre, og Jørgen Johansen, Konservative, stemte for, at genoptræning og varmtvandsbassin udbydes, og at der gives en anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til genudbuddet.

Jesper Holdflod Pallesen stemte imod. Anders Damm-Frydenberg, SF, og Erling Petersen, Blovstrødlisten, var ikke tilstede, da punktet blev behandlet.

Det samlede anlægsbudget udgør 22,2 mio.kr. til flytning og udbygning af genoptræning samt etablering af varmvandsbassin. Af dette rådighedsbeløb er der allerede frigivet 3,5 mio. kr. Der er indarbejdet udgift til bygningsdrift på 0,5 mio. kr. i det vedtagne budget 2018-2021, 'så der er bevillingsmæssig dækning, såfremt driftsudgifterne ikke fuldt ud opvejes af lejeindtægter', oplyses det i udvalgets dagsorden.

Publiceret 02 May 2018 15:30