Temafoto.

Temafoto.

K-politiker rejser sag om VVM-screening i Farremosen

Martin H. Wolffbrandt har bedt om at få sagen på byrådets dagsorden

Af
Michael Braunstein

Michael Braunstein

Martin H. Wolffbrandt, byrådsmedlem for Konservative, rejser nu en sag om, hvorvidt VVM-screeningen i forbindelse med en ny privat fællesvej i Farremosen er lavet på korrekt grundlag.

I en mail til borgmester Karsten Längerich beder Martin H. Wolffbrandt om at få sagen på byrådets dagsorden.

'I forbindelse med at der er foretaget VVM-screening af et projekt, der omfatter anlæg og drift af en ny privat fællesvej (Bøgeholm Allé der skal give adgang til erhvervsområdet Farremosen), har en borger påpeget, at trafiktallene i tilladelsen er forkerte,' står der i mailen, der fortsætter:

'Hermed anmodes om at sagen sættes på dagsordenen i byrådet, så vi får mulighed for at drøfte problemstillingen. Byrådet vil formentlig oversende sagen til Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget, hvor borgerne kan søge foretræde for udvalget, så sagen kan blive yderligere belyst.'

'Efter at have drøftet sagen/sikret at oplysningerne som ligger til grund for tilladelsen er korrekte, bør udvalget tage stilling til, om tilladelsen skal opretholdes eller ændres/præciseres,' skriver Martin H. Wolffbrandt i mailen.

Publiceret 04 May 2018 17:15