Formand og næstformand i Allerød Musikskoles bestyrelse, Maria Lubanski og Tine Wanscher, foran Fru Lunds Villa på Allerød Musikskole. Foto: Anne Lønstrup

Formand og næstformand i Allerød Musikskoles bestyrelse, Maria Lubanski og Tine Wanscher, foran Fru Lunds Villa på Allerød Musikskole. Foto: Anne Lønstrup

DEBAT:

Flere misforståelser omkring Fru Lunds Villa

Maria Lubanski, bestyrelsesformand for Allerød Musikskole

Processen omkring Fru Lunds villa, som rummer Musikskolens Billedskole, er desværre omspundet med en del misforståelser. Der er flere parter, der ikke er blevet hørt og inddraget bl.a. de helt centrale medspillere: Billedskolens og Musikskolens ledelse, lærere, elever samt kommunens billedkunstnere. Dvs. i realiteten alle dem, der bruger huset!

Desuden er det - som der officielt refereres til som Musikskolens bestyrelses høringssvar - ikke i overensstemmelse med hvad Musikskolens bestyrelse og ledelse mener om sagen. Der er entydigt sket en misforståelse her. Det er bestyrelsens og ledelsens helt klare holdning, at Billedskolens aktiviteter ikke kan indeholdes i den eksisterende bygningsmasse uden at fortrænge andre aktiviteter og derved forværre ventelisteproblemerne yderligere.

Fru Lunds villa er meget værdsat som Musikskolens billedskole og bidrager væsentligt til skolens stærke position som samlet performanceschool.

Der er ligeledes misforståelser omkring hvordan LAFAK (Lokalhistorisk arkiv og forening) er blevet præsenteret for sagen. LAFAK er kun blevet præsenteret for 2 muligheder: frasalg eller nedrivning. LAFAKs holdning er, at Fru Lunds villa er en smuk kulturhistorisk del af det gamle Vassingerød skolemiljø, der aldrig kan erstattes. Havde LAFAK vidst, at Musikskolen ønskede at bevare villaen, havde de aldrig svaret som de gjorde. Når de kun kunne vælge mellem frasalg og nedrivning, så vejede hensynet til at Musikskolen i tilfælde af nedrivning kunne beholde jorden, hvilket ikke ville være tilfældet ved frasalg.

Det er derfor en stor glæde, at sagen nu går tilbage til Kultur- og Idrætsudvalget i en ny proces. Tusind tak til byrådet for den beslutning!

Publiceret 04 May 2018 09:29