Med den nye fælleskommunale ordning med sortering af affald, skal mere affald sorteres, hvor borgerne bor. Temafoto

Med den nye fælleskommunale ordning med sortering af affald, skal mere affald sorteres, hvor borgerne bor. Temafoto

Tre kommuner klar med fælles udbud om affald

“Jeg håber, at borgerne oplever det som et serviceløft, at man kan få sorteret mere affald, hvor man bor,” siger udvalgsformand siger Miki Dam Larsen

Fra 2019 krydser skraldevognen kommunegrænsen: Allerød, Hørsholm og Rudersdal går sammen om affaldet. Det giver bedre priser, som kommer borgerne til gode, da gebyrstigningen ved indførelse af sortering begrænses, fastslår Allerød Kommune i en pressemeddelelse.

Efter politisk vedtagelse om sortering af affald - herunder fem nye fraktioner: Glas, papir, pap, metal og plast - er de tre kommuner nu klar til at søsætte et fælles udbud, der omfatter dagrenovation, ny sorteringsordning samt et fælles udbud af affaldsbeholdere.

Læs også: Så er det besluttet: Allerød skal til at sortere affaldet

“Som formand håber jeg, at borgerne oplever det som et serviceløft, at man med indførelse af den kommende sorteringsordning nu kan få sorteret mere affald, hvor man bor,” siger Miki Dam Larsen, der er formand for Teknik-, Erhvervs-, Plan-, og Miljøudvalget i Allerød Kommune.

Samme renovatør i de tre kommuner

Resultatet bliver, at den samme renovatør skal betjene alle borgere i de tre kommuner. Det betyder, at den pågældende kan høste stordriftsfordele ved at tilbyde samme løsning til alle. Dermed får de tre kommuner bedre priser på indkøb af beholdere og afhentning af affald, end hvis hver kommune indgik hver sin aftale, påpeges det i pressemeddelelsen, der fortsætter:

'På denne måde kan stigningen i affaldsgebyret begrænses, og det bliver relativt billigere at introducere sortering.'

Når tilbuddene er i hus fra interesserede leverandører, afgøres det, hvem der skal udføre opgaven. Aftale med en renovatør forventes at være på plads i slutningen af 2018.

Madaffald skal også med på et tidspunkt

På den lidt længere bane skal der også findes en løsning for madaffald, da det er afgørende for, at kommunerne kan opfylde regeringens målsætning om, at man i 2022 på landsplan skal genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet, lyder det fra Allerød Kommune.

'Genanvendelse af madaffald - sandsynligvis til biogas - er en forudsætning for at opnå en tilstrækkelig genanvendelsesprocent. Bioaffald er da også indeholdt i aftalegrundlaget som en mulighed, der kan gøres mere konkret lidt længere ude i fremtiden,' står der i pressemeddelelsen.

Publiceret 15 May 2018 13:15